Genová exprese – výtah

Výzkumy týkající se analýz exprese (projevu) genu, prováděné především v CDC (Centers for Disease Control – Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, viz http://www.cdc.gov/ – m.j. CDC odhaduje 500 pacientu CFS na 100 000 obyvatel v USA, (to by v případě CR bylo 50 tisíc lidí)

Cíl výzkumu: Z krve nebo jiné tkáně určit, které geny jsou u pacienta s CFS zvýrazněny (“zapnuty”) nebo potlačeny (“vypnuty) více než u zdravého jedince. Tyto výzkumy probíhají v CDC již více než 5 let.

Daří se identifikovat některé geny, které se chovají jinak u pacientu s CFS a u kontrolní skupiny.

V lidském genomu je asi 40 tisíc genu. Tým CDC prozkoumal zatím asi 4 tisíce genů, u 112 z nich našel odchylky u pacientu CFS proti zdravým jedincům. Zjistil ale, že různé geny neodpovídají různým symptomům (takže podle toho nelze odlišovat typy CFS chorob).

Podařilo se jim ale rozdělit geny podle rychlého a postupného nástupu nemoci.

Vše je ve stádiu výzkumu, výsledky jsou nadějné, ale zbývá ještě dlouhá cesta k výsledkům použitelným v praxi. Snahou je identifikovat geny, které mají jinou expresi u pacientu CFS a zdravých jedinců.

Dále jsou v článcích diskutovány odborné postupy, jak se provádí testování genové exprese…

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Dne 8. 12. 2004

Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*