Diagnóza chronická únava – nemáte sinusitidu?

ImmuneSupport.com 08-27-2003 Washington, D.C.

Nová studie publikovaná 11. srpna 2003 v časopisu Archives of Internal Medicine vysvětluje možný vztah mezi nevysvětlenou chronickou únavou a sinusitidou (zánětem dutin, zejm. vedlejších nosních), dvěma chorobami, které spolu dříve nebyly spojovány. Nově byl rovněž zmíněn vztah mezi sinusitidou a nevysvětlenou tělesnou bolestí. Tato zjištění přinášejí novou naději pacientům bez diagnózy a bez léčby únavy a bolesti. Onemocnění dutin je zřídka považováno za příčinu nevysvětlené chronické únavy nebo bolesti, ačkoliv nedávné studie zabývající se očima, nosem a hrdlem (otolaryngologií) dokumentují významnou únavu a bolesti pacientů se sinusitidou a dramatické zlepšení po operaci dutin.

Studie Harvardské univerzity prokázala, že projevy únavy a bolesti u pacientů se sinusitidou byly podobné nebo horší než u skupiny o 20 let starší s městnavým selháním srdce, onemocněním plic nebo bolestí zad.

Chronická únava je stav, který frustruje jak lékaře, tak pacienty, neboť léčby zaměřené pouze na symptomy bez znalosti příčin jsou obvykle neefektivní,” řekl Alexander C. Chester, M.D. z lékařského centra Georgetownské university a vedoucí výzkumu pilotní studie.

Sinusitis sice nebude odpovědí pro každého, kdo přichází k internistovi s nevysvětlenou únavou nebo bolestí, tato studie však doporučuje, aby podezření na sinusitidu bylo součástí pacientova lékařského vyšetření.

Chester se ve své soukromé lékařské praxi dotazoval 297 pacientů, z nichž 22 % udalo nevysvětlenou chronickou únavu, 11 % nevysvětlenou chronickou bolest a 9 % oba tyto symptomy. Tato čísla jsou v souladu s předchozími studiemi, kde Chester pozoroval neobvyklou spojitost mezi pacienty s chronickou únavou nebo bolestí: převažující symptomy zánětu dutin. Tyto symptomy byly v průměru devětkrát obvyklejší u pacientů s nevysvětlenou chronickou únavou než u kontrolní skupiny a šestkrát obvyklejší u pacientů s nevysvětlenou chronickou bolestí. Symptomy zánětu dutin byly navíc obvyklejší u pacientů s nevysvětlenou únavou než u pacientů s únavou vysvětlenou psychickou nebo fyzickou chorobou, což napovídá, že syndrom nevysvětlené únavy je spojen se sinusitidou více než ostatní typy únavy. CDC (Centrum pro potírání nemocí) odhaduje, že sinusitida ovlivňuje 32 milionů Američanů. Nejvyšších hodnot dosahuje mezi ženami a lidmi žijícími na Jihu. Ženy byly ve studii zastoupeny 46% účastníků, ale reprezentovaly 60% skupiny s únavou, tento trend byl zachycen i ve většině předchozích studií. 15 pacientů z 65 splňovalo v Chesterově studii kritéria pro chronický únavový syndrom (CFS), těžkou formu nevysvětlené chronické únavy spojené s tělesnými bolestmi a dalšími symptomy. Většina CFS pacientů měla symptomy zánětu dutin a mnozí udávali náhlý nástup nemoci, podobně jako lidé se sinusitidou. “Je zjevné, že potřebujeme více výzkumu, abychom se dozvěděli, jestli léčba dutin zmírňuje únavu a bolest. Tato studie však přináší naději na možnou budoucí pomoc,” řekl Chester.

Georgetown University Medical Center je mezinárodně uznávané léčebné centrum s třemi cíli, výzkumem, výukou a péčí o pacienty (prostřednictvím partnerství s MedStar Health). Naše úkoly provádíme se silným důrazem na službu veřejnosti a s věrností katolickým, jezuitským principům “cura personalis” – péči o celého člověka. Léčebné centrum zahrnuje národně uznané lékařskou školu (School of Medicine) a zdravotní školu (School of Nursing and Health Studies) a celosvětově uznávané centrum pro léčbu rakoviny Lombardi Cancer Center.

Zdroj: http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm/id/4857

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*