Český rozhlas vysílal o chronickém únavovém syndromu

Televize Prima natočila do svého večerního zpravodajství reportáž o chronickém únavovém syndromu, kterou naleznete v archivu Primy ze dne 15.11.2007. Téhož dne se v dopoledních hodinách zabýval problematikou CFS také pořad veřejnoprávního rozhlasu:

Nový cyklus reportáží Českého rozhlasu 2 – Praha s názvem Volejte reportéry si můžete naladit pravidelně ve čtvrtek vždy v 10:10 hodin. Reportéři stanice si dali za cíl pátrat tam, kde už mnohým docházejí síly.

Relaci o chronickém únavovém syndromu (CFS) natočila reportérka Martina Hanáčková, která upozornila na skutečnost, že ačkoli u nás tímto zdravotním postižením trpí až 40 tisíc lidí, přesto mají pacienti jeden velký společný problém, aby čeští lékaři jejich nemoc vůbec uznali.

Příběh paní Lenky Králové, která chronickým únavovým syndromem trpí 8 let, je věrným obrazem doslova pasti, v níž se ocitá řada pacientů s rozvinutou nemocí. Případ dokládá, jak nesoulad názorů české odborné veřejnosti vede k odmítání uznání závažnosti postižení pacientů posudkovými lékaři, jež má dále za následek katastrofální dopad na život nemocného i celé jeho rodiny. Bez ohledu na zákonné znění, které pamatuje na nemocné s postižením neuvedeným v příslušném předpise (tj. nemoc nemající svou „škatulku“) a nařizuje pacienta posuzovat podle takového postižení, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné, na ministerstvech zjednodušili přímo geniálním způsobem práci posudkových lékařů, když ústy mluvčího Ministerstva zdravotnictví vzkázali pacientům, aby se raději se svým ošetřujícím lékařem místo na diagnóze CFS dohodli na jiné nemoci, která „škatulku“ mít bude. Tímto návodem či lépe receptem na trik, jak s CFS dosáhnout invalidního důchodu, je tristní stav věci dokreslen a potvrzen. Pacienti s onemocněním, na které je přidělení invalidního důchodu pravděpodobné asi stejně, jako čekat, že na horách místo sněhu napadnou trakaře, jsou ke všemu absurdně osočováni právě z podvádění, předstírání nemoci a rentové motivace. Přitom léta nedělají nic jiného, než že s pomocí svých blízkých bojují hlavně za to, aby se zákon začal konečně dodržovat. Nechtějí od úředníků žádné recepty na triky, ale kvalitní směrnice  pro diagnostiku a léčbu CFS!

Pořad Volejte reportéry o CFS si z archivu  Českého rozhlasu s datem 15.11.2007 můžete přehrát také kliknutím zde.mp3

Chcete-li slyšet, jak vypadá v praxi posudkové jednání, při němž se rozhoduje o osudu zdravotně postižených lidí s CFS, klikněte zde.

České úřady donekonečna nepravdivě argumentují neuvedením CFS v Mezinárodní klasifikaci nemocí Světové zdravotnické organizace (MKN-10). Ve skutečnosti je CFS jmenovitě uveden ve třetí publikaci této klasifikace v Abecedním seznamu pod kódem G93.3, tj. v kategorii neurologických onemocnění v kapitole VI – Nemoci nervové soustavy, G90-G99 Jiné poruchy nervové soustavy.

Pacienti si, na rozdíl od úředníků, v jejichž popisu práce stojí poskytovat občanům pravdivé informace, ověřili klasifikaci CFS na místě nejpovolanějším, tedy v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Od Mgr. Jiřího Holuba, zástupce ředitelky ÚZIS ČR, obdrželi kopie z publikací MKN-10 i objasnění, kde se uvádí, že pokud je diagnostikován chronický únavový syndrom (jedno podle jakých relevantních kritérií) měl by být použit kód G93.3

Ani u našich německých sousedů nemají se zařazením CFS v MKN-10 žádný problém, jak dokládá německá implementace této mezinárodní klasifikace.

Chronický únavový syndrom (Chronisches Müdigkeitssyndrom) jednoznačně řadí jako neurologickou nemoc s kódem G 93.3. Zdá se, že hluboké rozpory o existenci a klasifikaci CFS panují hlavně zde v Česku. Úředníci se zde nadále dohadují, mění svá stanoviska rychleji, než-li se mění aprílové počasí, a kde že zůstal pacient – člověk – občan? Ten má chudák, resp.jeho rodina, plné ruce práce se sháněním lékaře, jenž by na něm měl hledat nějakou jinou „škatulkovou“ nemoc. Aby posudkovému lékaři škatulka přesně pasovala do přihrádky, nejlépe té psychiatrické, a přiznal tak nějaký ten důchod z pojištění, které si pacient léta poctivě platil.

Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*