Velká Británie: Nové klinické pokyny NICE pro diagnostiku a péči o dospělé i dětské pacienty s ME/CFS

Dne 11. ledna 2007

Novinky Asociace myalgické encefalomyelitidy (News from the ME Association) získaly kopii lékařských pokynů, které budou v únoru rozšířeny mezi pracovníky britského Ministerstva práce a důchodů (Department for Work and Pensions), kteří rozhodují o žádostech lidí s ME/CFS o sociální dávky z důvodu invalidity a neschopnosti pracovat.

Uveřejňujeme výňatky popisující stupně omezení.

„Funkční omezení

26. Stav mírného omezení
Osoba je obvykle bez obtíží schopná se umýt, obléct, vykoupat, jít na toaletu, vyjít po schodech a sejít se schodů. Schopnost plánovat jídlo není oslabena a není pravděpodobné, že schopnost provádět činnosti spojené s přípravou a vařením pokrmů by byla jakkoliv omezena. Schopnost chůze na dlouhé vzdálenosti může být snížena, ale chůze na krátké vzdálenosti je osoba po většinu času schopná bez omezení. Úsudek, myšlenkové pochody a způsob komunikace těchto osob nejsou ovlivněny do té míry, že by jim znemožňovaly orientaci v situacích jak na známých, tak neznámých místech.

27. Stav středního omezení
Předpokládá se, že osoby se středním omezením jsou po většinu času schopné zvládnout v jistém rozsahu osobní péči a přípravu jídla. Plnění úkolů jim může trvat déle a mohou po nich potřebovat čas na odpočinek. I když úroveň únavy a krutosti symptomů může během dne, nebo v průběhu dnů, kolísat, schopnost pečovat o osobní hygienu a o stravu pravděpodobně nebude oslabena. V případech středního omezení může být snížena schopnost ujít více než sto metrů bez přestávky, ale těžké omezení chůze je nepravděpodobné.

28. Stav těžkého omezení
Lidé s těžkým stupněm neschopnosti, kteří tráví většinu dne v posteli nebo jiným nepohyblivým způsobem, a kteří mohou mít klinicky zjevné chřadnutí svalů, mohou potřebovat pomoc s osobní péčí a s přípravou jídla. Tito žadatelé mohou být silně omezeni ve schopnosti chůze. V méně obvyklých případech mohou, jako důsledek podstatného oslabení poznávání, potřebovat dozor buï doma, nebo při pobytu mimo domov.“

Plné znění článku naleznete na:

Překlad: PaD

Aktualizace 20. 9. 2007

Nová směrnice NICE

Velká Británie má od 22. srpna 2007 nové klinické pokyny pro diagnostiku a péči o dospělé i dětské pacienty s ME/CFS. Směrnici vyvinul Národní ústav pro zdraví a klinickou kvalitu (National Institute for Health and Clinical Excellence [NICE]) a veškeré materiály jsou dostupné na:
http://www.nice.org.uk/CG53
https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10091

Odezva ME asociace na nové pokyny NICE byla zveřejněna v BMJ:

Rychlá odezva 

Pokyny NICE o ME / CFS jsou nevhodné pro účel a příliš nákladné k implementaci doporučení NICE nabídnout všem s mírným nebo středně závažným ME / CFS cyklus buď kognitivně-behaviorální terapie (KBT) nebo stupňované cvičební terapie (GET).

Toto je navzdory zveřejněným důkazům, které jsou stále slabé (zejména pro skupinu KBT) a nekonzistentní [1]. Důkazy pacientů předložené ve zprávě vedoucímu lékaři (Chief Medical Officer’s report) dospěly k závěru, že KBT nepřinesla „žádnou změnu“ v 67 % případů a ve 26 % případů vyvolala „zhoršení“ stavu [2]. Asi 50 % respondentů uvedlo, že nevhodná cvičební terapie také způsobila „zhoršení“ jejich stavu [2].

1: Shepherd C and Chaudhuri A. ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues. ME Association, July 2007.
2: CFS/ME Working Group. A Report of the CFS/ME Working Group: report to the chief medical officer of an independent working group. London: Department of Health, 2002.

http://meagenda.wordpress.com/2007/09/01/mea-response-to-editorial-and-review-of-nice-cfs-me-guideline-in-the-bmj/

Sdílejte článek pro osvětu:
Označeno s: , , , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*