Návrh diagnostických kritérií pro SEID amerického Institutu medicíny

Výbor pro diagnostická kritéria ME/CFS Institutu medicíny (IOM), nyní přejmenovaný na Národní akademii medicíny (National Academy of Medicine), ve své publikaci s názvem „Širší pochopení myalgické encefalomyelitidy/chronického únavového syndromu: Redefinice nemoci“ předložil kvalitní komplexní přehled problematiky a pokroku výzkumu ME/CFS a navrhl nová diagnostická kritéria pro klinickou praxi i nový název pro ME/CFS.

V publikaci vydané v roce 2015 se uvádí, že výbor pro diagnostická kritéria ME/CFS po přezkoumání problematiky názvu nemoci dospěl k závěru, že termín „chronický únavový syndrom“ má často za následek stigmatizaci a trivializaci, a proto by se již neměl používat jako název tohoto onemocnění.

V souladu s medicínou založenou na důkazech výbor vytvořil nový název “systemic exertion intolerance disease”(SEID), který překládáme jako „onemocnění systémovou intolerancí námahy“.

Publikace IOM (2015) uvádí, že výbor pro diagnostická kritéria ME/CFS sestavil návrh nových diagnostických kritérií více zaměřených na ústřední příznaky ME/CFS, než mnoho dalších definic vztahujících se k ME a CFS. Tato cílenější diagnostická kritéria usnadní lékařům včasné rozpoznání a správnou diagnostiku těchto pacientů.

Ke stanovení diagnózy SEID je nutné, aby pacient vykazoval tyto tři symptomy:
1. Zásadní snížení nebo zhoršení schopností vykonávat pracovní, studijní, sociální nebo osobní aktivity vůči úrovni těchto schopností před propuknutím nemoci, které přetrvává více než šest měsíců a je doprovázeno únavou, která je často velká, přitom nová nebo vznikla v určitém čase (netrvá celý život), není výsledkem průběžné nadměrné námahy, a ani v klidu nedojde k zásadnímu snížení této únavy.
2. Nevolnost po námaze.*
3. Neosvěžující spánek.*

Rovněž je požadován aspoň jeden z těchto dvou projevů:
1. kognitivní dysfunkce,*
2. ortostatická intolerance.*

Je třeba posoudit četnost a závažnost symptomů. Pokud pacienti nevykazují tyto tři symptomy alespoň polovinu doby s mírnou, značnou nebo silnou intenzitou, diagnóza ME/CFS by měla být zpochybněna.

 

Diagnostický algoritmus:

Zdroj: Institute of Medicine. 2015. Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/19012. ×, On line:https://www.nap.edu/catalog/19012/beyond-myalgic-encephalomyelitischronic-fatigue-syndrome-redefining-an-illness  All rights reserved.

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Pozn. red. ME/CFS.cz k překladu termínu post-exertional malaise (PEM):

  • PEM překládáme jako nevolnost po námaze ve shodě s překladem termínu malaisenevolnost, který používá MKN-10. Pro bližší objasnění PEM – viz kapitola Review of the Evidence on Major ME/CFS Symptoms and Manifestations, POST-EXERTIONAL MALAISE (PEM), str. 79, plné verze zprávy IOM, nebo překlad zde.

Vyjádření ME/CFS.cz k diagnostickým kritériím:

  • vítáme snahu výboru IOM o urychlení a usnadnění diagnostického procesu v klinické praxi
  • pro výzkum jednoznačně navrhujeme zachovat osvědčená Kanadská konsensuální kritéria. Přehled kritérií zde.

Vyjádření ME/CFS.cz k novému názvu se zkratkou SEID:

  • vítáme snahu výboru ukončit stigmatizaci a bagatelizaci, na které se podílí nevhodný název chronický únavový syndrom
  • před vytvořením nového názvu SEID bychom upřednostnili doporučení výboru používat původní název myalgická encefalomyelitida (ME), ve shodě s doporučením autorů Mezinárodních konsensuálních kritérií (Carruthers a kol., 2011) a s MKN-10 Světové zdravotnické organizace.

Návrh nového názvu a návrh kritérií jsou zatím diskutovány předními odborníky na ME/CFS ve spolupráci s organizacemi ME/CFS. Zatím převažuje společný názor, který koresponduje s vyjádřením ME/CFS.cz výše. Očekává se stanovisko NIH a CDC.

© ME/CFS.cz

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*