Autorská práva

Část obsahu ME/CFS.cz tvoří díla (písemná i obrazová), která jsou publikovaná se souhlasem autorů nebo v souladu s pokyny uvedenými na webech jejich online vydavatelů. ME/CFS.cz není vlastníkem autorských práv ke všem publikovaným dílům. Z tohoto důvodu nelze obsah ME/CFS.cz volně šířit. Pro získání souhlasu s užitím obsahu z webu ME/CFS.cz vždy kontaktujte redakci na e-mailové adrese me-cfs@seznam.cz. Souhlas vám poskytneme nebo uzavřeme dohodu o podmínkách užití konkrétního díla, či jeho části, pokud k tomu máme oprávnění. Naším cílem je zvýšit informovanost o myalgické encefalomyelitidě/chronickém únavovém syndromu (ME/CFS), proto za nekomerční užití naši autoři a překladatelé neúčtují žádné honoráře. Podmínkou použití děl je zejména souhlas redakce ME/CFS.cz, uvedení zdroje www.me-cfs.cz a užití v souladu se záměrem našeho projektu. (Např. k propagaci komerčních produktů, nebo do článků, které poškozují pacienty s ME/CFS, souhlas s užitím obsahu z ME/CFS.cz neudělíme.) Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití textů za účelem osvěty. Podmínkou je zveřejnit zdroj ME/CFS.cz! Dodržením těchto podmínek chráníte především sami sebe před finančním postihem za porušení autorských práv, který může být zvláště u zahraničních děl značně vysoký. Na internetu je nakládání s autorskými právy uvolněné, což ovšem neznamená, že k postihu nemůže dojít.

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu – §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů.

Publikováno dne 12. 5. 2017