Autorská práva

Část obsahu ME/CFS.cz tvoří díla (písemná i obrazová), která jsou publikovaná se souhlasem autorů nebo v souladu s pokyny uvedenými na webech jejich online vydavatelů.

ME/CFS.cz není vlastníkem autorských práv ke všem publikovaným dílům. Z tohoto důvodu nelze obsah ME/CFS.cz volně šířit.

Pro získání souhlasu s užitím obsahu z webu ME/CFS.cz vždy kontaktujte redakci. Souhlas vám poskytneme nebo uzavřeme dohodu o podmínkách užití konkrétního díla, či jeho části, pokud k tomu máme oprávnění.

Naším cílem je zvýšit informovanost o myalgické encefalomyelitidě/chronickém únavovém syndromu (ME/CFS), proto za nekomerční užití naši autoři a překladatelé neúčtují žádné honoráře. Podmínkou užití děl, ke kterým vlastníme autorská práva, je zejména souhlas redakce ME/CFS.cz, uvedení zdroje ve tvaru: Klub pacientů ME/CFS.cz, název článku, datum vydání a příslušný online odkaz  a užití obsahu v souladu se záměrem našeho projektu. (Např. k propagaci komerčních produktů, nebo do článků, které poškozují pacienty s ME/CFS, souhlas s užitím obsahu z ME/CFS.cz neudělíme.)

Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití našeho autorského obsahu za účelem osvěty v souladu se záměrem našeho projektu. Podmínkou je zveřejnit zdroj ve tvaru: Klub pacientů ME/CFS.cz, název článku, datum vydání a příslušný online odkaz (pro obrázky stačí uvést zdroj ve tvaru: Zdroj obr. ME/CFS.cz). Neetické je kopírování obsahu a jeho používání způsobem, který jasně neidentifikuje toto převzaté dílo a jeho autora.

Pokud si nejste jistí, neváhejte a zeptejte se nás (kontakt). Dodržením zákonných podmínek chráníte především sami sebe před finančním postihem za porušení autorských práv, který může být zvláště u zahraničních děl značně vysoký. Na internetu je nakládání s autorskými právy uvolněné, což ovšem neznamená, že k postihu nemůže dojít.

ME/CFS.cz je nekomerční a nezávislý informační web. Obsah webu je garantován Svazem pacientů čR. Poskytované informace nenahrazují odbornou pomoc. Užití obsahu se řídí autorským zákonem. Bez omezení lze obsah použít pro osobní potřebu – §30 autorského zákona. ME/CFS.cz obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, tyto odkazy však neimplikují souhlas s dalším šířením obsahu z těchto internetových stránek a řídí se výhradně autorskými právy příslušných webů.

Publikováno dne 12. 5. 2017