Zdravotnické noviny: Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství

Autorka: DoRy, kontakt: ryja@klikni.cz
Zdroj: Zdravotnické noviny – odborné fórum zdravotnictví a sociální péče, Ročník 61, číslo 9, str. 7.

Článek publikován se souhlasem vlastníků autorských práv. Dílo chráněno autorským zákonem.

Kliknutím na obrázek otevřete zvětšení.

Použitá literatura:
1) Příručka MPSV: Změny v posuzování invalidity od 1. ledna 2010.
2) Vyhláška MPSV (o posuzování invalidity) č. 359/2009 Sb.
3) Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. (procentní míry poklesu pracovní schopnosti).
4) Příloha k vyhlášce MPSV č. 284/1995 Sb.
5) Příloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. v znění neskorších predpisov novelizovaná zákonom č. 310/2006 Z. z.
6) ÚZIS: Mezinárodní klasifikace nemocí – revize 10, http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html
7) Socio-Economic Impact of ME/CFS on Patients and Society. http://esme-eu.com/me-facts-and-figures/socio-economic-impact-of-me-cfs-on-patients-and-society-article30-124.html, překlad: ESME: Sociálně-ekonomické dopady ME/CFS na pacienty a společnost. 2.2.2010. http://me-cfs.eu/socio-ekonom-dopady/
8) Nouza, M.: Chronický únavový syndrom. Medicína pro praxi 2008, 5(2), s. 160-163.
9) Šíma, P. (Mikrobiologický ústav v. v. i., AV čR, Praha): Chronický únavový syndrom. Zdravotnické noviny 5/209, Pacientské listy, http://www.zdn.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/chronicky-unavovy-syndrom-448328
10) Chronický únavový syndrom a fibromyalgie v klasifikaci Světové zdravotnické organizace WHO. http://me-cfs.eu/chronicky-unavovy-syndrom-a-fibromyalgie-v-klasifikaci-svetove-zdravotnicke-organizace-who/
11) Myalgic encephalomyelitis: International Consensus Criteria, Journal of Internal Medicine, Volume 270, Issue 4, pages 327–338, October 2011, online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2796.2011.02428.x/full
12) FM-CFS Canada: Karnofsky Scale adapted for use in CFS. Guidelines for Measuring Energy . http://fm-cfs.ca/Karnofsky.html překlad: Karnofsky index přizpůsobený pro použití u CFS. http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2007101501
13) Šácha, P.: Neurastenie – chronický únavový syndrom (CFS). Zdravotnické noviny 5/2009, Pacientské listy. 17.9.2008. http://www.celostnimedicina.cz/neurastenie-chronicky-unavovy-syndrom-cfs.htm
14) DoRy: Odvrácená tvář CFS. Zdravotnické noviny 26/2011, Lékařské listy, str.4.
15) Vaňková, J.: Chronický únavový syndrom aneb život na okraji společnosti. 108 s. MSD Brno. 2011.
16) Zdravotně postižení ME/CFS ČR: Právní minimum ME/CFS. 2011. http://www.me-cfs.cz/PRM2011.pdf.
17) Tisková zpráva: 12. 5. Mezinárodní den uvědomění ME/CFS. Tisková zpráva, 12.5.2009. http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2009050501
18) Lékařské zprávy LPS konkrétního pacienta dlouhodobě trpícího CFS.
19) Vlastní zkušenosti autorky, neboť touto chorobou trpí již téměř 10 let

Na ME/CFS.cz vydáno dne 09. 03. 2012.

Označeno s: , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*