Sledování tepové frekvence pro pacienty s ME/CFS jako vodítko pro zabránění přepínání

Vydáno: 10. 12. 2018
Pro ME/CFS.cz připravila: Ing. Lenka Goldšmídová
Editace: Nina L. T.
Autorka tabulky: Adrienne Wooding; překlad tabulky do češtiny: Vít Švajcr

Tento text navazuje na článek, který vysvětluje, jak je pro pacienty s ME/CFS velice důležité zabránit přepínání: http://me-cfs.eu/zabraneni_prepinani/

Technice, která učí nemocného, jak se vyhnout přepínání, se říká pacing neboli „metoda vážených kroků“. Velmi zjednodušeně jde o to, aby člověk s myalgickou encefalomyelitidou (ME) zůstal uvnitř svého energetického limitu, který mu nezhorší stav a nevyvolá nevolnost po námaze (PEM).  Proč je to důležité? Zdá se, že v dlouhodobém horizontu tato metoda pomáhá odvrátit zhoršování nemoci či dokonce stav zlepšit. Je to tedy vpravdě metoda velmi prospěšná. A co je nejlepší? Je úplně zadarmo. Jen vás to bude stát trochu úsilí se ji naučit.

Tento text slouží jako velmi přibližné vodítko pro lidi trpící ME k tomu, jak zabránit přepínání pomocí sledování tepové frekvence. Vychází z nejnovějších výzkumů intolerance námahy (cvičení), které naznačují špatnou funkci metabolismu a potvrzují, že se při námaze chová organismus lidí s ME/CFS skutečně nestandardně.

Zde uvedené myšlenky jsou interpretací publikovaných článků, online videí a zkušeností pacientů, nejedná se o medicínská doporučení a nemusí být jejich interpretace úplně přesná. Ale existuje mnoho pacientů, kteří potvrzují pomalé dlouhodobé zlepšení stavu a snížení příznaků při respektování těchto principů (přesto nelze zaručit, že budou fungovat u každého).

Základní heslo zní: Když nastane uklidnění symptomů, pak je nepochybné, že je to opravdu odpočinek.

Informace o vědeckých pracích, na základě kterých byly vyvozeny tyto informace, vychází z metabolického testu (odkazy na příslušné zdroje najdete na konci příspěvku).

Tento graf zobrazuje zjednodušeně metabolismus zdravého člověka a stanovuje jeho tréninkové zóny. Na ose Y se vynáší spalování energie v kaloriích za minutu v závislosti na tepové frekvenci, v tepech za minutu na ose X. Červená čára uvádí profil spalování cukrů, žlutá tuků. Člověk získává energii ze dvou zdrojů, ze sacharidů (cukrů) a z tuků, přičemž při vysoké tepové frekvenci (dále jen TF) už tělo není schopno (nestíhá) tuky štěpit na cukry a proto využívá pouze zásoby cukrů z krve a spěje tak k rychlému vyčerpání. Graf pak stanovuje optimální zónu (zelené pole) pro trénink za účelem redukce hmotnosti, kdy je maximalizováno spalování tuků.

Pro pacienta, který má diagnostikovánu ME/CFS, jsou pravidla stejná, ale optimální zóna tréninku se dostavuje při mnohem nižších TF. Typicky má pacient potíže vůbec udržet svoji TF pod bodem, kdy spalování cukrů převýší spalování tuků kvůli špatné adaptaci metabolismu způsobené nemocí. Doba, po kterou mohou pacienti bezpečně cvičit, respektive být vůbec aktivní, může být také velmi krátká.

Optimální tréninková zóna pro pacienta s ME/CFS je abnormálně nízká. Sledovaná osoba, jejíž diagram je uveden na tomto druhém obrázku, se ocitla ve stavu za křižovatkou spalování tuků a cukrů, i když jen ležela v posteli nebo na zemi. Následky pro tuto osobu, která vykonávala tento test až do vyčerpání, byly extrémní. Odvetný úder přišel 10 hodin po jeho absolvování. Pokud by se konal test i následující den, výsledky testu by byly mnohem horší, jelikož tehdy už byla osoba téměř neschopná chůze. Pro zjištění „tréninkové zóny“ není nutno dělat tento test až do úplného vyčerpání, jelikož pozice křížení křivky spalování cukrů a tuků je tou klíčovou informací. Ve skutečnosti pro osobu podezřelou z toho, že má ME/CFS, není nutné a pravděpodobně ani moudré cvičit až za tento bod křížení.

Výzkumy reakcí na námahu ukázaly, že pacient s ME/CFS nejen, že není schopen pracovat ve stavu nad optimálním tréninkovým pásmem, tedy nad bodem křížení křivky spalování tuků a cukrů, ale dokonce i tento bod je posunut směrem k menším TF, takže takzvaný anaerobní práh (dále jen AP) je u něj posunut také do nižších TF. Zatímco u zdravého člověka nastává AP na úrovni 85% maximální TF, u pacienta s ME/CFS zjišťují výzkumy přechod do anaerobního režimu již při 50-60 % maximální tepové frekvence. A při práci v anaerobním režimu zase dochází k reakcím, jejichž průběh ještě není dostatečně objasněn. Je však evidentní, že tyto změny po cvičení hrají roli ve vzniku PEM.

Z toho vychází doporučení Workwell Foundation, aby se pacienti pohybovali pod AP a tedy pro jistotu pod bezpečnou hodnotou 55 % maximální TF a nad ní pouze výjimečně. Maximální TF je pro každého jiná a orientačně ji zjistíte výpočtem 220-věk.

Zásady pro sledování TF

  • Půjčte nebo pořiďte si monitor TF
  • Používejte ho pořád. Pravidelně se na něj dívejte a sledujte, které činnosti nutí vaše srdce rozběhnout se silněji.
  • Spočítejte si svůj anaerobní práh. Použijte 50-60 % maximální TF vypočítané podle vašeho věku, jak zní doporučení pro pacienty s ME/CFS. Ukázka výpočtu viz zde.
  • Nepřekračujte tento práh. To může znamenat přizpůsobit si aktivity, nebo se některým úplně vyhýbat.
  • Zaznamenávejte si svou klidovou tepovou frekvenci (dále jen KTF) každé ráno při ležení hned poté, co se probudíte (nebo poté, co si dojdete na toaletu, ale v každém případě předtím ležte alespoň 5-10 minut, abyste se ujistili, že se vaše srdce po pohybu uklidnilo). Dělejte to vždy stejně.
  • Použijte vaši KTF k výpočtu vašeho cvičebního prahu. Ten je 120 % procent KTF.
  • Nepřekračujte váš cvičební práh na více jak dvě minuty v kuse (a nikdy nejděte až přes AP). V každém případě poté odpočívejte 3x déle, než jste „cvičili“ (nebo dokonce 6 až 12 krát déle).
  • Sledujte, jak se vaše PEM vytrácí. Můžete očekávat, že budete lépe spát, lépe se cítit a povšimnete si, že vaše srdce reaguje méně prudce. Vaše KTF by se měla postupně snižovat a vaše srdeční frekvence by se měla při aktivitách zvedat pomaleji.
  • Nejedná se o rychlou záchranu, změny se stále měří na týdny a měsíce. Ale měli byste pocítit významné zlepšení vašich příznaků.

Pro sledování svých aktivit můžete použít tuto vzorovou tabulku, která rozděluje aktivity podle tepové frekvence do pěti kategorií.

Mějte prosím na paměti, že toto vodítko nezohledňuje fyzický dopad zvýšené TF, pouze rozděluje tepové frekvence mezi AP a KTF do čtyř stejných oblastí, které mohou naznačovat, jak moc je pro vás daná aktivita námahou (cvičením).

Tabulka obsahuje v levé části údaje pro pacienta s ME/CFS, kde je AP vypočítán jako 55 % maximální TF a v pravé části je pro porovnání zdravý člověk, kde je AP počítán při 85% maximální TF. Můžete si tak porovnat, že to je skutečně tak, že pro vás je maratonem už jen procházka po bytě, nikoliv jen přeneseně, ale doslova jsou vaše úrovně zpracování energie srovnatelné jako s vrcholovým výkonem.

Tabulka je vzorová, obsahuje údaje pro osobu ve věku 35 let, pro jiný věk se budou údaje lišit, protože se liší maximální TF (pro zvětšení klikněte na tabulku).

Autorka tabulky: Adrienne Wooding; překlad tabulky do češtiny: Vít Švajcr

Připravila: Ing. Lenka Goldšmídová, známá česká advokátka za práva pacientů s ME/CFS a externí spolupracovnice Klubu pacientů ME/CFS.cz (2017 – 2019)

Zdroje:

METABOLIC TESTING AND THE RESPIRATORY QUOTIENT (RQ)
https://www.thenaturalnutritionist.com.au/metabolic-testing-and-the-respiratory-quotient-rq/
http://physiologic.com.au/services/
http://jupiterhealth.com.au/
2 – day CPET test protocol
http://www.workwellfoundation.org/testing-for-disability/
Wonder about resting and exercise see:
The Workwell Foundation’s videos and resources
http://www.workwellfoundation.org/research-and-latest-news/
Centre for Disease Control information on CFS
https://www.cdc.gov/me-cfs/index.html
Determining your aerobic and anaerobic threshold objectively
https://www.thenaturalnutritionist.com.au/metabolic-testing-and-the-respiratory-quotient-rq/
http://physiologic.com.au/services/
http://jupiterhealth.com.au/
Workwell Foundation
http://www.workwellfoundation.org/testing-for-disability/

 

After Unrest – Ketra’s Story where health professionals & patients unite

https://www.youtube.com/watch?v=yKoheNZlqXg

 

Dále doporučujeme článek zde: https://www.healthrising.org/blog/2019/01/17/decoding-2-day-cpet-chronic-fatigue-syndrome/

Upozornění red. ME-CFS.cz:
ME/CFS.cz neposkytuje žádná doporučení ohledně léčby, ani pacientům v léčbě neradíme. Veškeré publikované články mají výhradně informativní charakter!

 

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*