Medical Tribune: Chronický únavový syndrom na přelomu let 2020/2021

Vydáno: 8. 2. 2021; 12:10
Autor: MUDr. Marta Šimůnková – redakční článek Medical Tribune 02/2021

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví uspořádal na sklonku roku 2020 kurs Aktuální pohled na problematiku chronického únavového syndromu. Iniciátorem a moderátorem akce byl MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., vedoucí katedry infekčního lékařství IPVZ.

S přípravou, organizací a s překladem zahraničních prezentací pomohl Ing. Jan Choutka, předseda pacientské organizace Klub pacientů s ME/CFS. V rámci kursu vystoupili také MUDr. Tomáš Pluhař (1. LF UK Praha), MUDr. Jakub Šimek (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha), Dr. Libuše Ratcliffe (Liverpool, UK), Susane Levine (New York, USA), prof. Betsy Keller (New York, USA) a prof. Kristian Sommerfelt (Bergen, Norsko).

V úvodu doktor Trojánek prohlásil, že v ČR se chronickému únavovému syndromu nevěnuje dostatek pozornosti, což není správné. K této problematice se dostal přes pacienty ze své ambulance, kteří bývají léčeni pro vzestup titru protilátek proti nejrůznějším infekčním agens bez klinického korelátu příslušejícího vyvolávajícímu činiteli a jsou často nesprávně léčeni antiinfekčními přípravky.

(…)

Chronický únavový syndrom není jen dlouhodobá únava

Pacienty nejvíce trápí asociace diagnózy myalgická encefalomyelitida/chronický únavový syndrom (ME/CFS) s chronickou únavou, což vede k vágnímu a nepřesnému vnímání této diagnózy. Únava je součástí mnoha dalších syndromů a patří k příznakům nejrůznějších onemocnění, aniž by se jednalo o ME/CFS.

(…)

Kvalita života a průběh

ME/CFS je spojen s velmi nízkou kvalitou života, a to i v porovnání s onkologickými diagnózami.

Průběh může být lehký (25 procent pacientů může vykonávat zaměstnání), ale i velmi těžký (25 procent pacientů není schopno opustit domov – až na výjimky). Ojediněle pacient není schopen přijímat potravu. Závažnost onemocnění se může měnit v čase a jeho intenzitu demonstruje HUA (hours of upright aktivity): zdraví lidé mohou být aktivní po 14–17 hodin denně, pacienti s chronickými chorobami 10–12 hodin a nemocní s ME/CFS 0–8 hodin za den.

Nástup onemocnění může být jak náhlý, tak pozvolný. Při diagnostice podle všeobecně uznávaných kritérií je plná úzdrava málo pravděpodobná (5 % pacientů se vyléčí), u podstatné části pacientů dojde k částečnému zlepšení zejména v prvních pěti letech.

Terapie

Kauzální terapie není známa, léčí se symptomaticky. Prognózu lze pozitivně ovlivnit odpočinkem, režimovými opatřeními a pacingem (dávkováním aktivity). Je nutné dodržovat limit tolerované zátěže a nepřemáhat příznaky nemoci. ME/CFS nelze přemoci úsilím, zvýšenou aktivitou, cvičením. Naopak, zvýšená aktivita vede jen k dalšímu PEM.

(…)

Závěrem lze shrnout, že pacienti, kteří se dostanou k erudovanému lékaři, mají nesmírné štěstí (asi na celém světě). ME/CFS je somatickou chorobou, jejíž příčiny a patofyziologie se zkoumají. Jisté je, že pro pacienty je škodlivé jak popírání jejich potíží („Všechny výsledky máte v pořádku, nemáte tedy psychické problémy?“), tak i falešná diagnóza ME/CFS (při přehlédnutí například hematoonkologické příčiny únavy, která má však jiný charakter).

Přínosem by bylo vybudování sítě center pro diagnostiku a léčbu ME/CFS s multidisciplinárním týmem pečujícím o pacienty.

Celý text: https://www.tribune.cz/clanek/46367

Článek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Děkujeme za článek redakci Medical Tribune a znovu všem přednášejícím za jejich čas a ochotu v nelehké době.

Program kursu: http://me-cfs.eu/aktualni-pohled-na-problematiku-chronickeho-unavoveho-syndromu-me-cfs/
Záznam vybraných přednášek kursu je k dispozici zde: https://bit.ly/3bl5t01

Upozornění: Obsah stránky se záznamem kursu je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Obsah je z rozhodnutí IPVZ chráněn přístupovým heslem. Jste-li odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., pak pro informaci, jak přístup získat, kontaktujte IPVZ nebo nás.

Poznámka Klubu pacientů: V současnosti občas zaznívají spekulace o očkování jako jednom z možných minoritních spouštěčů ME/CFS, i na webináři paní doktorka Susan Levine zmínila tuto spekulaci jako nepotvrzenou možnost v souvislosti s vakcínou Gardesil. Rovněž v zápětí zmínila, že se jedná o nepotvrzenou spekulaci, která v několika kontrolovaný studiích nebyla potvrzena (nebyla nalezena žádná asociace mezi HPV vakcínami a rozvojem ME/CFS). V současné době tedy neexistují přesvědčivé důkazy o riziku rozvoje ME/CFS v souvislosti s očkováním.

Zdroje:
-Blitshteyn et al. (2018) Autonomic dysfunction and HPV immunization: an overview
-Feiring et al. (2017) HPV vaccination and risk of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: A nationwide register-based study from Norway

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*