Bezpečnost léčby – zásady

Z důvodu, že postižení ME/CFS mohou být citliví na širokou paletu léků, je důležité u léků, které to umožňují, začínat s velmi malými dávkami (1/10 normální dávky nebo méně), kdy se nejprve ověří minimální negativní reakce; je to zvláště důležité u léků, které působí na centrální nervovou soustavu, protože lidé postižení ME/CFS jsou vysoce citliví na působení takových léků. Na specifika ME/CFS je potřeba brát zřetel také v případě nutnosti použití anestetik (Carruthers et al., 2003).

Dále je potřeba se vyhnout nevhodným zásahům. To co je obecně považováno za neškodný postup či medikaci, může být pro ošetření určitého pacienta s ME/CFS nevhodné. Například některá antidepresiva (zejména tricyklická), některá antibiotika (makrolidy a chinolony), prokinetika, nebo antifungální léky mohou vyvolat stav označovaný jako torsade de pointes, srdeční arytmii vyúsťující do klidové tachykardie, prodloužení QT intervalu a signifikantní ortostatické hypotenze. Pro vysokou frekvenci těchto anomálií u pacientů s ME, může dojít ke zhoršení stávající symptomatologie ME (Hyde, 2007).

Toto je pro pacienta samotného velmi těžké nějak ovlivnit, jedině dobrou volbou/štěstím na lékaře, který díky svému zájmu bude pečlivě uvažovat nad vhodností předepisovaných léků. Velmi nám chybí státem zřízené ordinace specializované na ME/CFS nebo oficiální vydání diagnostických a léčebných standardů, které by lékařům usnadnily jejich nelehkou práci.

Ačkoliv by měl o všech lécích, vitamínech nebo bylinách, které používáte, vědět váš lékař, aby mohl monitorovat nepříznivé účinky a předejít nebezpečné interakci. Mnohdy je však takový úkol nesplnitelný. (Nemocní často sami zkoušejí užívání různých doplňků a bylin.) Proto doporučujeme zajímat se o lékové interakce vždy také sami a ptát se lékárníka a lékaře, pozorně číst příbalové informace k novým lékům i těm volně prodejným.

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Příprava článku: Redakce ME/CFS.cz

Publikováno 14. 5. 2017

Označeno s: ,