ME/CFS a FM v klasifikaci Světové zdravotnické organizace

MKN pro ME/CFS a FM

Mezinárodní klasifikace Světové zdravotnické organizace (SZO) pro onemocnění myalgická encefalomyelitida/chronický únavový syndrom (ME/CFS)

Marjorie van de Sande, B Ed, Grad Dip Education
ředitelka pro vzdělávání

Lékaři a právníci reprezentující pojišťovny často agresivně prohlašují, že onemocnění ME/CFS a FM jsou duševní povahy. Je důležité znát klasifikování těchto nemocí Světovou zdravotnickou organizací, protože její informace mohou vyvrátit taková nepravdivá tvrzení.

Fibromyalgie

SZO začlenila fibromyalgii do desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) v roce 1991, revize byla publikována v roce 1992. Fibromyalgii byl přiřazen kód M 79.0 a byla klasifikována jako nekloubní revmatismus.

Myalgická encefalomyelitida/syndrom chronické únavy (CFS)

SZO začlenila ME/CFS do desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí v roce 1991, revize byla publikována v roce 1992. Postvirový syndrom únavy je klasifikován jako nemoc nervové soustavy s kódem G93.3. Do této kategorie je začleněna i myalgická encefalomyelitida.

Klamavá tvrzení o ME/CFS

Někteří lékaři ovlivnění psychosomaticko-kognitivně behaviorální školou nepříznivě ovlivnili zdraví mnoha pacientů prohlašováním a publikováním tvrzení, že CFS je zařazen do kategorie neurastenie v kapitole duševní nemoci MKN. Diskuse k tomuto tématu zasáhla 22. ledna 2004 dokonce i britskou Sněmovnu lordů.

Objasnění Světovou zdravotnickou organizací

Dr. B. Saraceno ze SZO 16. října 2001  písemně objasnil klasifikaci.

„Chci objasnit situaci týkající se klasifikace neurastenie, únavového syndromu, postvirového syndromu únavy a myalgické encefalomyelitidy. Chci zřetelně vyjádřit, že Světová zdravotnická organizace od desátého vydání Mezinárodní klasifikace nemocí v roce 1992 a jeho pozdějších verzí nezměnila svůj postoj k těmto onemocněním.“

“Postvirový syndrom únavy zůstává zařazen pod nemocemi nervového systému s kódem G93.3. Do této kategorie je začleněna i myalgická encefalomyelitida.“

„Neurastenie zůstává v kapitole nemoci duševní a poruchy chování s kódem kategorie F48.0. Do této kategorie je zařazen i únavový syndrom (pozor, ne SYNDROM CHRONICKÉ ÚNAVY! – v originále not THE CHRONIC FATIGUE SYNDROME). Postvirový syndrom únavy je však z F48.0 výslovně vyloučen.”

Další objasnění

Andre l’Hours z ústředí SZO podal 23. ledna 2004 další písemné objasnění.

„Potvrzujeme, že podle taxonomických principů, kterými se řídí Desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí a příbuzných zdravotních problémů Světové zdravotnické organizace (MKN-10), není dovoleno zatřídit stejnou chorobu do více než jedné rubriky, neboť to by porušilo zásadu vzájemné výlučnosti (exkluzivity) jednotlivých kategorií a subkategorií.“

Pan l’Hours uvedl, že každá země akceptující směrnice SZO pro názvosloví je povinna přijmout klasifikaci MKN.

 

Zdroj dokumentu:

Překlad: PaD

Pozn. red. ME/CFS.cz: Česká MKN-10 je přesným překladem originální ICD-10. Myalgická encefalomyelitida a postvirový syndrom únavy jsou v I. svazku – Tabelární části uvedené pod kódem G93.3. Syndrom chronické únavy (v České republice se originální název chronic fatigue syndrome (CFS) překládá nejčastěji jako chronický únavový syndrom) je uveden rovněž pod kódem G93.3 ve III. svazku – Abecedním seznamu. MKN-10 se skládá ze 3 svazků (II. svazkem je Instrukční příručka). V americké implementaci je oproti originální ICD-10 provedena úprava a chronic fatigue syndrome (CFS) není uveden v kategorii G 93.3, na rozdíl od evropských implementací, jako je např. německá implementace ICD-10, kde je CFS zařazen pod kódem G93.3, a to i v Tabelární části.

Česká klasifikace – aktuální verze 2018:

 

Vydáno dne 03. 10. 2006
Aktualizováno: 16. 5. 2018

Označeno s: ,