ME/CFS a FM v klasifikaci Světové zdravotnické organizace

MKN pro ME/CFS a FM

Mezinárodní klasifikace Světové zdravotnické organizace (SZO) pro onemocnění myalgická encefalomyelitida/chronický únavový syndrom (ME/CFS)

Marjorie van de Sande, B Ed, Grad Dip Education
ředitelka pro vzdělávání

Lékaři a právníci reprezentující pojišťovny často agresivně prohlašují, že onemocnění ME/CFS a FM jsou duševní povahy. Je důležité znát klasifikování těchto nemocí Světovou zdravotnickou organizací, protože její informace mohou vyvrátit taková nepravdivá tvrzení.

Fibromyalgie

SZO začlenila fibromyalgii do desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) v roce 1991, revize byla publikována v roce 1992. Fibromyalgii byl přiřazen kód M 79.0 a byla klasifikována jako nekloubní revmatismus.

Myalgická encefalomyelitida/chronický únavový syndrom

SZO začlenila ME/CFS do desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí v roce 1991, revize byla publikována v roce 1992. Postvirový únavový syndrom je klasifikován jako nemoc nervové soustavy s kódem G93.3. Do této kategorie je začleněna i benigní myalgická encefalomyelitida.

Klamavá tvrzení o ME/CFS

Někteří lékaři ovlivnění psychosomaticko-kognitivně behaviorální školou nepříznivě ovlivnili zdraví mnoha pacientů prohlašováním a publikováním tvrzení, že CFS je zařazen do kategorie neurastenie v kapitole duševní nemoci MKN. Diskuse k tomuto tématu zasáhla 22. ledna 2004 dokonce i britskou Sněmovnu lordů.

Objasnění Světovou zdravotnickou organizací

Dr. B. Saraceno ze SZO 16. října 2001  písemně objasnil klasifikaci.

„Chci objasnit situaci týkající se klasifikace neurastenie, únavového syndromu, postvirového únavového syndromu a benigní myalgické encefalomyelitidy. Chci zřetelně vyjádřit, že Světová zdravotnická organizace od desátého vydání Mezinárodní klasifikace nemocí v roce 1992 a jeho pozdějších verzí nezměnila svůj postoj k těmto onemocněním.“

“Postvirový únavový syndrom zůstává zařazen pod nemocemi nervového systému s kódem G93.3. Do této kategorie je začleněna i benigní myalgická encefalomyelitida.“

„Neurastenie zůstává v kapitole nemoci duševní a poruchy chování s kódem kategorie F48.0. Do této kategorie je zařazen i únavový syndrom (pozor, ne CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM!). Postvirový únavový syndrom je však z F48.0 výslovně vyloučen.”

Další objasnění

Andre l’Hours z ústředí SZO podal 23. ledna 2004 další písemné objasnění.

„Potvrzujeme, že podle taxonomických principů, kterými se řídí Desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí a příbuzných zdravotních problémů Světové zdravotnické organizace (MKN-10), není dovoleno zatřídit stejnou chorobu do více než jedné rubriky, neboť to by porušilo zásadu vzájemné výlučnosti (exkluzivity) jednotlivých kategorií a subkategorií.“

Pan l’Hours uvedl, že každá země akceptující směrnice SZO pro názvosloví je povinna přijmout klasifikaci MKN.

 

Zdroj dokumentu:

Překlad: PaD

Vydáno dne 03. 10. 2006
Aktualizováno: 16. 11. 2009

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*