Léčení v Belgii 5 – Biologický přístup

Přes nezpochybnitelné výsledky světového výzkumu se stále najde mnoho lidí, kteří se budou nadále snažit přesvědčit pacienty i veřejnost, že problémy při ME/CFS jsou především psychické. A že když si nemocní “srovnají” psychiku, tak se jim zlepší i fyzické zdraví. Výsledky z vyšetření se všemi odchylkami sice nezpochybní přímo, ale nadále budou hovořit o psychosomatickém přístupu a podobně.

Proč tito lidé ale nedokáží vyléčit např. roztroušenou sklerózu nebo diabetes či další závažné nemoci? Asi proto, že některé poruchy těla se – bohužel – terapií nebo pozitivním přístupem k problému vyléčit nedají. Je z biologického pohledu např. špatná tvorba buněk nebo enzymu Ribonukleáza L, které se starají o imunitu, o tolik jiný problém než špatná tvorba inzulínu u diabetu? Také propustnost střevní stěny a tím pronikání škodlivých látek do krevního oběhu a následně vyčerpávání imunitního systému je fyzikální, ne psychický problém.

Potřeba psychiatra?

Moje rada pacientům zní: Nepochybujte o sobě. Vy víte, že jste nemocní. Jen musíte ještě vydržet, než se vám dostane adekvátní péče v česku. Také musíte vydržet, než se podaří přesvědčit stát, aby uznal oprávněné nároky pacientů s těžkou formou ME/CFS, například na sociální zabezpečení. Poté, až se tak stane, se i všeobecné zpochybňování této závažné a chronické nemoci ze strany okolí přinejmenším zmenší.

Psychiatra vyhledejte, pokud máte depresivní stavy či jiné psychické problémy (v tomto případě většinou jako následek vleklé závažné nemoci). Terapeuta vyhledejte, pokud potřebujete pomoct s problémy s nastalou životní situací (sociální, rodinnou…). Nebo v takovém případě, že – kromě nemoci ME/CFS – máte ještě jiné problémy, nezávislé na fyzickém stavu. I to se stát může.

V takovém případě se pokuste najít psychiatra nebo terapeuta, který nebude zpochybňovat biologickou podstatu ME/CFS. To je asi nejtěžší úkol. Ale jsou i tací. Pokud takového najdete, ušetříte si spoustu zklamání a vzájemného nedorozumění.

Ale nečekejte, že vám vyléčí ME/CFS.

Biologický přístup

Jediná možná cesta v léčení ME/CFS je další výzkum, vývoj léků, a u nás také zavedení léčby, která je již nyní dostupná v zahraničí.

Motto kliniky Himmunitas je „Biologický přístup.“ Prof. De Meirleir má prokazatelné výsledky v léčbě pacientů s ME/CFS. Výsledky psychoterapie průkazné nejsou. Naopak pacienti s ME/CFS hovoří o tom, že tento přístup nepomáhá vůbec.

Odstranění pochyb je součástí léčby

Motto špičkové laboratoře RED Laboratories zní: „Odstranění pochyb je součástí léčby.“ Také RED Laboratories mají, stejně jako Prof. De Meirleir, nezpochybnitelné výsledky svého výzkumu.

Už jenom diagnostické prokázání problému je velký pokrok. Dává pacientovi důvěru a naději. Důvěru v sebe sama, že si nemoc „nevymýšlí“, a naději na zlepšení stavu.

Mnoho lidí v ČR stále žije v přesvědčení, že ME/CFS je nemoc, která se nedá určit nijak jinak, než subjektivní výpovědí pacienta. Tento přístup je oprávněný pro předběžnou diagnózu. Byl také jediným možným v nedávné době, kdy ještě nebyly vyvinuty biologické diagnostické metody.

Z mých zahraničních výsledků testů – ale hlavně a především z materiálů publikovaných v prestižních zahraničních vědeckých časopisech a na internetu je zřejmé, že dnes už je možné u pacienta s ME/CFS diagnostikovat mnoho závažných odchylek od normálu.

Správná diagnostika je u každé nemoci prvním a nejdůležitějším krokem ke vhodné léčbě. Lékařský výzkum možná není ještě tak daleko, aby bylo možné ME/CFS v současné době zcela vyléčit, zvláště její závažné formy. Léčba také může být zdlouhavá a náročná. Ale již nyní na současném stupni poznání je možné mnohým pacientům výrazně pomoci.

Kdy se zlepší situace pacientů s ME/CFS v České republice?

Jeden ze zásadních kroků, které je pro pacienty s ME/CFS potřeba udělat, je změna přístupu ze strany zodpovědných institucí. Je nutné, aby ministerstvo zdravotnictví a další státní instituce pochopily a uznaly, že ME/CFS je závažná somatická nemoc. Nemoc, která u nás postihuje tisíce až desetitisíce lidí, a tudíž vyžaduje vyčlenit nezbytné finanční prostředky na diagnostiku a léčbu, ale také na informovanost pacientů a veřejnosti.

Kvalitní léčbou by se mohl velký počet pacientů vrátit k normálnímu produktivnímu životu. Tím by se mnoho lidí vymanilo ze závislosti na podpoře státu či rodiny.

Autor: Martin Ch.

Vydáno dne 25. 01. 2009


© ME/CFS.cz

Upozornění: Informace poskytované v tomto článku v žádném případě nenahrazují odbornou právní, zdravotní ani sociální pomoc! Jedná se o zkušenosti pacienta a redakce ME/CFS.cz nenese odpovědnost za správnost obsahu. Článek slouží výhradně jako zdroj informací v oblasti ME/CFS a lidská podpora v nelehké životní situaci. Použití informací je na vlastní zodpovědnost. Pro osobní potřebu lze obsah použít bez omezení (§ 30 autorského zákona), jiné použití pouze s písemným souhlasem redakce ME/CFS.cz. Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití textů za účelem osvěty. Podmínkou je zveřejnit zdroj ME/CFS.cz! 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*