Vitamín B12

Vitamin B12 (kobalamin) je ve vodě rozpustný vitamin, který má ze všech vitaminů nejsložitější strukturu. (Komplexní sloučenina se 4 pyrolovými jádry, která svírají jeden atom kobaltu.) Objeven byl v roce 1926 Dr. Georgem R. Minotem a Dr. Wiliamem P. Murphym.

Funkce B12: Je nezbytný pro správnou krvetvorbu (zrání červených krvinek), funkci mozku, nervového systému a množení buněk. Je nezbytný pro syntézu nukleových kyselin a myelinu (obal nervových vláken). S kyselinou listovou je nezastupitelným faktorem při syntéze DNA (deoxyribonukleová kyselina – nositelka genetické informace). Účastní se tvorby mastných kyselin a ATP.

Vstřebávání B12 v těle: Do krve a tkání se může vstřebávat pouze v komplexu s tzv. vnitřním faktorem (intrinsic factor – protein vylučovaný parietálními buňkami žaludeční stěny). Nedostatek vnitřního faktoru způsobuje i nedostatek B12. (Příčina perniciózní anémie, autoimunitní nemoci, kdy imunitní systém způsobuje zánět a ničí parietální buňky žaludku, které vylučují vnitřní faktor.)

Dávky: Denní spotřeba u dospělých je 2 – 3mcg.

Terapeutické dávky: 100 – 1000mcg.

Příznaky z předávkování: Nejsou popisovány. U osob, které nedostatkem B12 netrpí, nemá jeho podávání žádný vliv.

Příznaky z nedostatku: Příznaky nedostatku vitaminu B12 zahrnují zejména chudokrevnost (anémii), která se klinicky projevuje bledostí kůže a sliznic, jako Hunterova glositida se zánětem jazyka, který může progredovat až k atrofii sliznice jazyka, dále únavností, závratěmi a kognitivními potížemi. Dalším projevem nedostatku vitaminu B12 jsou neurologické příznaky. Závažný nedostatek vede k degeneraci mozku a nervového systému s degenerací určitých úseků míchy. Provází je pocit jehličkovitého píchání v oblasti rukou a chodidel, potíže typu mravenčení, ztráta pohybových reflexů, poruchy chůze a citlivosti. Může nastat zhoršení pamě?ových a vizuálních schopností, zmatenost, změny charakterových vlastností, poruchy vnímání, depresivní příznaky a mohou se objevovat až halucinace a psychóza. Psychiatrické příznaky lékaři vysvětlují nedostatečnou tvorbou některých neurotransmiterů.

Negativní faktory: Kouření (i pasivní), alkohol. Mezi léky, jež mohou snižovat B12 a kyselinu listovou, patří antacida, H2 blokátory, inhibitory protonové pumpy, hormonální antikonceptiva, hypnotika a antibiotika, která narušují střevní mikroflóru.

Uvádí se, že snížením vitamínu B12 trpí ve střední Evropě 10-15% populace. častěji se vyskytuje u nemocných s chronickými záněty žaludku, u nemocí tenkého střeva, postižení ledvin, štítné žlázy a u celé řady dalších interních nemocí. B12 ovlivňuje metabolismus každé buňky a jeho nedostatek se dotýká většiny orgánů. Dále se častěji objevuje u alkoholismu, při dlouhodobém stresu, graviditě a u starších osob.

Přirozené zdroje: člověk si B12 neumí vytvářet a je odkázán na jeho přísun zejm. potravou živočišného původu. Hlavním zdrojem je především maso, vnitřnosti (játra, ledvinky), mléko a vejce.

Náhradní a doplňkové zdroje: Injekce B12. Mají ze všech substitučních zdrojů nejvyšší využitelnost – až 99%. Nevýhodou je nepříjemný způsob aplikace a dostupnost pouze na lékařský předpis.

Aplikují se intramuskulárně (do svalu) nebo hluboko subkutánně (do podkoží). B12 může být součástí infuzní výživy, ale nelze ho podávat intravenózně (do žíly) v injekci.

Standardní léčbu nedostatku vitamínu B12 představují injekce B12 ve formě kyanokobalaminu nebo hydroxykobalaminu. V organismu se přemění na aktivní formy – koenzymy metylkobalamin a adenosylkobalamin. Aktivní formy jsou méně stabilní pro farmaceutické využití, a proto jsou přípravky s jejich obsahem sice dražší, za to se snadněji absorbují a tělo je rychle využije.
B12 se nejčastěji podává ve formě kyanokobalaminu. Je to syntetická forma vitaminu B12, (která se nevyskytuje v přírodě), ale pro svoji snadnou dostupnost a dobrou stabilitu se běžně používá ke klinickým účelům. Hydroxykobalamin působí déle a proto nevyžaduje tak častou aplikaci jako B12/kyanokobalamin. Injekce však jsou bolestivější. Pro odstranění bolesti může být přidáno anestetikum.

Tablety B12. V zahraničí je k dostání sublinguální B12 (podání pod jazyk) přímo s aktivním metylkobalaminem. Tableta se nechává rozpustit pod jazykem, odkud účinná látka přechází rovnou do krevního oběhu. Tím odpadá vstřebávání přes trávicí trakt. Výrobci o podjazykových tabletách uvádějí, že jsou mnohem účinnější než běžné polykací tbl. a přirovnávají jejich efektivitu k injekcím. Pacient se navíc vyhne jejich nepříjemné aplikaci.

Další možnosti podávání B12. Na internetu jsou dostupné informace o pohodlnější možnosti doplňování  B12 než jsou injekce a účinnější než tablety – podání metylkobalaminu v masťové formě. Využitelnost B12 při transdermálním podání je údajně až 90%. 

Zde jsou informace o experimentálním podání metylkobalaminu formou spreje.

Možnosti v ČR: U nás je v lékárnách B12 v injekcích (na lékařský předpis) a v tabletách (bez lékařského předpisu) nabízen pouze ve formě kyanokobalaminu. Ten se však orálním podáním (polknutím tabletky, kdy se B12 do těla dostává přes trávicí trakt a musí se teprve v těle zpracovat do podoby aktivního methylkobalaminu) u nemocných s ME/CFS vstřebává velmi nedostatečně a účinky jsou proto často chabé. Tento proces je o to méně účinný, čím má pacient horší zažívání. Podle informací dostupných na internetu lidé s ME/CFS využijí z B12/kyanokobalaminu v tbl. údajně v některých případech i pouhé jedno procento.

V ČR je dále k dostání sublinguální B12 obsahující kyanokobalamin i účinnější hydroxykobalamin.
Přípravek však nedosahuje potřebného množství účinné látky doporučované odborníky na ME/CFS (viz níže), aby plnohodnotně nahradil zahraniční podjazykové tabletky s metylkobalaminem.

Pozn. 1: Vitamíny skupiny B by měly být podávány společně, neboť jsou vzájemně propojeny ve své funkci.

B12 u ME/CFS: Podle neoficiálních zpráv pacientů s benigní myalgickou encefalomyelitidou/syndromem chronické únavy (ME/CFS) o zlepšování po injekcích B12i výzkumné studie ukazují, že osoby s normálním krevním obrazem trpící neurologickými příznaky při CFS, mohou těžit z injekcí B12.

Dr. P. Cheney a Ch. Lapp začali léčbu pacientů s CFS kyanokobalaminem parenterálně (mimostřevně – obejitím vstřebávání přes trávicí trakt). 50 až 80% jejich pacientů hlásilo určité zlepšení. Většina pacientů měla před léčbou normální hladinu sérového vitamínu B12 a folátu. Měření hladin homocysteinu a metylmalonátu na Cheneyho klinice ukázalo zvýšení u přibližně jedné třetiny pacientů s CFS, což naznačuje, že nedostatek B12 může být přispívajícím faktorem k symptomatologii této podskupiny pacientů. (Pozn.: Zvýšení methylmalonové kyseliny a celkového homocysteinu se užívá jako ukazatele nedostatku B12.) Charles Lapp navrhl, že důvodem může být snížená schopnost dopravy B12 do buněk. Ve vyšších dávkách B12 výrazně zlepšuje energetickou hladinu, kognitivní schopnosti a náladu, snižuje podrážděnost, necitlivost a slabost v této podskupině. Zlepšení se obvykle dostaví během šesti týdnů. Dr. Lapp oznámil, že léčí tisíce pacientů vysokou dávkou B12 více než deset let bez jakýchkoli důkazů svědčících o toxicitě kyanokobalaminu dokonce ani při 15 000mcg týdně. (Prof. De Meirleir doporučuje až 20 000mcg týdně.) Nezaznamenal žádné závažné nežádoucí účinky než modřiny v místě vpichu. Zřídkakdy dochází k mírně narůžovělému nádechu moči po injekci, ale zdá se, že to je neškodné. Příležitostně se u pacienta může objevit vyrážka akne, která rychle reaguje na snížení dávkování. Injekce B12 jsou kontraindikované u pacientů se selháváním ledvin.

V článku o vitamínu B12 v časopisu Interaction (srpen 2005) společnosti Action for ME vyšly následující názory dalších odborníků na B12 u ME/CFS:

Profesor Leslie Findley uvádí, že může dojít k vyčerpání centrálního B12 dokonce při normálních hladinách B12, a že asi 50 % jeho pacientů vykázalo dobrou odezvu na injekce.
Dr. George Lewith, výzkumník Centra pro alternativní medicínu v Southamptonu, říká, že injekce B12 má cenu zkusit na pár měsíců. Když jsou pacientům prospěšné, pak se má pokračovat, když ne, má se jejich aplikace ukončit. říká, že vitamín B12 neuškodí, ale podávání injekcí úplně neškodné není.
Dr. Charles Sheppard, lékařský poradce ME asociace a bývalý praktický lékař, říká: „Není to forma léčby, kterou já osobně doporučuji nebo předepisuji. Zaprvé může zamaskovat počátek perniciózní anémie a zadruhé pro nedostatek výzkumných důkazů. Nicméně mám pocit, že jde o oblast léčby hodné dalšího výzkumu, protože v lékařské literatuře existují určité důkazy, že zvýšené hladiny homocysteinu v mozkomíšním moku pacientů s ME/CFS by mohly mít spojitost s mírným nedostatkem vitamínu B12.
Dr. Sarah Myhill navrhuje injekce B12 všem svým pacientům s ME/CFS, protože vidí úspěch a mnoho z jejích pacientů těží z podávání těchto injekcí. Doporučuje zkusit jednu injekci 2mg B12 týdně po dobu deseti týdnů a stopnout injekce v případě, když se neprojeví žádné zlepšení.
Neurolog Prof. Florian Thomas ze St. Louiské univerzity v USA chce vidět důkladnější testování B12: „Další testování je potřebné. Jestliže si praktičtí lékaři myslí, že utrpení jejich pacientů mohou způsobovat symptomy nedostatku B12, ale jejich sérové hladiny jsou normální, měli by provést test na kyselinu metylmalonovou (MMA), která se zvýší, když B12 chybí. Jestliže se nachází v normálním množství v krvi nebo v moči, pak má tělo dostatek B12. Chudokrevnost se projevuje kromě zvýšení kyseliny metylmalonové také zvýšením homocysteinu.“
Dr. Kelly Morris říká, že megadávky jakýchkoli živin mohou potenciálně mít nežádoucí účinky narušením rovnováhy ostatních chemikálií v těle, a že toxicita vysokých dávek B12 pro člověka byla nastíněna, ale nebyla prokázána, podle toho, co ví.

Další využití B12:

Hydroxykobalamin se používá pro akutní léčbu otravy kyanidem.

Experimentálně:

 • Některá doporučení udávají užívání B12 ve formě metylkobalaminu při syndromu propustného střeva (vlivem zánětu může docházet k propustnosti střev, čímž se bakterie + některé jejich vedlejší produkty mohou dostávat do organismu).
 • Podle některých zpráv působí B12 jako „čistič organismu“ od nadbytku H2S. Tato studie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17976885  uvádí, že hydroxykobalamin fungoval proti intoxikaci sirovodíkem u 60% laboratorních myší, které byly otráveny vysokými dávkami H2S.
 • Jiná teorie říká, že hydroxykobalamin odstraňuje kysličník dusičný a může řešit podezření na zvýšení oxidu dusíku/peroxynitritu u ME/CFS. (Martin L. Pall http://www.mcscanadian.org/res_pall_cfs.html)
 • O různých jiných využití B12 /methylkobalaminu pojednává např. článek na http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=481.

Zdroj:
Wikipedie http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxocobalamin
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanocobalamin
http://en.wikipedia.org/wiki/Methylcobalamin
Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome:Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols http://www.mefmaction.net/documents/journal.pdf
časopis Interaction (srpen 2005) společnosti Action for ME

Více informací:
http://www.labtestsonline.cz/tests/VitaminB12.html?lnk=3
https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_21803.html
http://www.anamneza.cz/moduly/clanek.php3?id=273&sekce=9
http://www.ulekare.cz/clanek/vitamin-b12-1412
http://www.pacienti.cz/vypis.php?kat=homocystein

Pozn. 2: ME/CFS představuje onemocnění zahrnující různé podskupiny či stádia. Proto je dobré zajímat se přednostně o terapie, jež přinášejí kladné výsledky u pacientů s dominujícími příznaky a závažností jako jsou vaše – stejný počátek nemoci, který může být náhlý nebo naopak pozvolný, přicházející po prodělání infekce nebo bez dokumentovaného infekčního počátku, stejná délka trvání nemoci apod. Hledejte pro sebe modely medicínského přístupu těch odborníků, jejichž pacienti udávají potíže a nálezy shodné s vašimi, protože samotná diagnóza CFS ještě není zárukou vhodnosti jakkoli úspěšné terapie právě pro vás. 

Upozornění: Informace obsažené v tomto článku nejsou zamýšlené jako lékařské doporučení nebo jako návrh k léčbě!

Autor článku: Redakce ME/CFS.cz

Vydáno dne 05. 10. 2009

Označeno s: , , ,
2 comments on “Vitamín B12
 1. Jiří Janc napsal:

  Dobrý den,
  prosím o sdělení, zda-li nedostatek vitaminu B12 může způsobovat neurologické příznaky. Mám velké bolesti krční
  páteře a bederní páteře. Laboratorní zkouškou (krev , moč )
  bylo zjištěno: 109 pmol/l, (reference 138 – 652 ).
  Prosím o Váš názor pokud je tato moje hladina B12 nízká jak
  ji zlepšit.
  Vřelé díky za sdělení.

  Jiří Janc

  • Redakce ME/CFS napsal:

   Dobrý den, děkujeme za Vaši důvěru. V článku jsou obsažené všechny informace, které jsme na dané téma shromáždili v době jeho přípravy. Nejsme však lékaři ani lékárníci, proto bohužel nemůžeme doporučit nic jiného, než konzultaci Vaší hladiny s odborníkem. Podle zkušeností nemocných s ME/CFS, které se k nám během let dostaly, dochází po podání vitamínu B12 v injekcích u některých k subjektivnímu zlepšení stavu. Patrně je to tedy jedna z věcí, kterou je rozumné ve spolupráci s praktickým nebo odborným lékařem zkusit. ME/CFS sice nedokáže vyléčit, ale může zmírnit některé příznaky a zlepšit kvalitu života.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*