Rozhovor s autorkou populárně odborných textů a knih, která v r. 2004 onemocněla postvirovým syndromem chronické únavy

Ing. Jarmila Rýdlová, Ph.D. trpí již třináct let postvirovým syndromem chronické únavy – onemocněním také známým pod odbornou zkratkou ME/CFS. V rozhovoru pro redakci Klubu pacientů ME/CFS.cz hovoří nejen o svých dvou knihách, ale také o tom, jakou úlohu v psaní sehrála její nemoc.

 

Jste autorkou dvou populárně odborných knih – Tajemství psychiky a Právní minirádce pro život. O čem je vaše první kniha Tajemství psychiky?

Kniha obsahuje sbírku humorných i vážných příběhů, jež se mohou přihodit každému z nás. Povídky jsou doplněny stručným a srozumitelným  výkladem, který rozebírá chování postav, příčiny problému a jeho řešení. Kniha se skládá ze dvou částí. První část je věnována psychologii (např. jak dětství může ovlivnit život dospělého člověka, jak funguje paměť a proces učení se nebo jak reaguje lidská psychika, pokud se člověku dlouho nedaří v oblasti, která je pro něj podstatná. Druhá část se zabývá nejčastějšími psychickými poruchami (např. deprese, anorexie, nutkavé chování, nespavost, demence), jejich příčinami, projevy a možnostmi léčby.

Pro jaký okruh čtenářů je kniha určena?

Pro každého, kdo chce prostřednictvím psychologie porozumět nejen lidem kolem sebe, ale také sobě samému. Dále rovněž jako doplňující studijní materiál pro studenty (např. budoucí pedagogy, personalisty, zdravotnické či sociální pracovníky).

Proč jste si vybrala právě téma lidské psychiky? Jste totiž původně doktorkou ekonomie.

Součástí mého vysokoškolského studia byla rovněž vedlejší specializace, která se zaměřovala na psychologii a sociologii. Když jsem později onemocněla závažným stupněm ME/CFS, začala jsem vnímat hluboký význam lidské psychiky a také rozmanitou škálu jejích projevů. Nemoc mi totiž zbořila téměř vše, co jsem do té doby pracně budovala – měla zásadní dopad nejen na můj život, ale také na život mé rodiny.

Škola mi tedy dala jakýsi teoretický základ, ale nemoc (nejen má, ale také sdílené zkušenosti jiných pacientů) mi přinesla praktické zkušenosti.

Předpokládám, že tento pohled se odrazil také ve vaší knize.

Ano. Jako studentka jsem nesnášela skripta a přednášky, které nás zahlcovaly teoretickými poučkami, pod kterými si však většina z nás nedokázala nic praktického představit.
Proto vznikla tato kniha – spojuje teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi. Díky tomu čtenář problém nejen snáze pochopí, ale také si zapamatuje důležité informace, a věřím, že je použije ve chvíli, kdy je bude potřebovat.

Vy jste v knize psala o psychických nemocech. Podporujete názor, že chronický únavový syndrom je psychickou nemocí?

Soudobé vědecko-lékařské závěry jednoznačně dospěly k závěru, že ME/CFS není psychické onemocnění. Mezinárodní klasifikace nemocí jej definuje jako neurologické onemocnění. Odborná literatura uvádí, že se jedná o kompletní globální dysfunkci postihující zejména nervový, imunitní a endokrinní systém, přičemž dochází k závažnému narušení buněčného energetického metabolizmu.

Nicméně tak jako u mnoha jiných závažných tělesných onemocnění dochází k tomu, že trpí také psychika. V důsledku únavy a zhoršujícího se zdravotního stavu člověka začínají zmáhat úkony, které dříve běžně zvládal. Zákonitě dochází k nástupu problémů v zaměstnání, v rodině a v dalších mezilidských vztazích. U ME/CFS je navíc typické, že určení diagnózy trvá velmi dlouho, mnohdy není správně určena vůbec. Pokud má pacient štěstí, a diagnóza je určena správně, pak ani tehdy není příliš důvodů k radosti, neboť neexistuje jednoznačná léčba. Navíc tato nemoc byla  v r. 1997 vyřazena z důchodové vyhlášky, tudíž i vážně nemocný pacient je z pracovního hlediska často vyhodnocen jako zdráv. Tyto okolnosti znamenají dramatickou zátěž na psychiku, která se může časem nakonec podlomit – nejčastěji se vyskytují úzkostné stavy či deprese.

Zde se tedy dostáváte k významu psychiky, která dle vás sehrává svou roli u většiny onemocnění závažnějšího charakteru.

Ano. Představme si, poněkud zjednodušeně, že se náš zdravotní stav v důsledku tělesného onemocnění zhoršil o 50 %. Pokud se k tomu navíc přidá propad psychiky, byť například jen o 20 %, dostáváme se celkově na propad 70%, což je katastrofa. Pokud se ovšem podaří psychiku podpořit a vyladit ji o daných 20 %, pak se náš celkový zdravotní stav zlepší a celkový propad činí „jen“ 30 %, což je mnohem snesitelnější.

O čem je vaše druhá kniha Právní minirádce pro život a pro koho je určena?

Jedná se o knižní novinku, která vyšla právě tento měsíc. Podobně jako první kniha i tato je určena pro běžného čtenáře-laika a dále pro studenty. Kniha srozumitelně vysvětluje čtenáři, jaká jsou jeho práva (a ovšem také povinnosti) při řešení těch nejběžnějších životních situací, kdy se dostáváme do styku se zákony, což je skoro pořád – např. reklamace zboží, nákupy přes internet, volba vhodného dodavatele plynu či elektřiny, rozvod, otázky související s nájmem bytu či sousedské spory.

Obsahuje tato kniha také příběhy?

Ano, každá kapitola obsahuje kratší příběh, který pomáhá čtenáři „vidět“ teorii v praxi, dále pak obsahuje srozumitelné vysvětlení příběhu z pohledu práva. Cílem knihy není jen pasivní přečtení čtenářem, ale naopak, snaha o to, aby si nenásilnou formou co nejvíce zapamatoval, proto kapitoly obsahují také otázky a kvíz a samozřejmě také kontrolní klíč.

V této knize jste tedy úplně odbočila od tématu lidské psychiky.

Ano, tématu zdraví jsem ovšem zůstala částečně věrná – je mu věnována celá kapitola. Mnozí pacienti, a obzvláště pacienti ME/CFS, se často potýkají v ordinaci s nejrůznějšími problémy. Dozvíte se např., na jaké informace máte nárok u lékaře, můžete-li si pořizovat kopie své zdravotní dokumentace, kdy máte přístup ke zdravotní dokumentaci jiné osoby, popř. jak se zachovat, odmítne-li vás přijmout dané nemocniční zařízení.

Jak dlouho vám trvalo napsat knihu?

Každou knihu jsem psala více než rok. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jsem nebyla schopna pracovat tempem profesionála, který „sedne a jede“ osm hodin v kuse. Práci si musím rozdělit na dílčí malé části a ještě navíc si v průběhu celého dne musím dělat přestávky k odpočinku.  Byla období, kdy jsem se k psaní vůbec nedostala kvůli zvýšeným teplotám a infekcím (což pacienti ME/CFS dobře znají) nebo jsem energii musela věnovat jiným činnostem a povinnostem, protože psaní je krásný koníček, ale rozhodně vás neuživí (což v případě odborněji zaměřené literatury platí dvojnásobně).

Plánujete další knihu?

Velmi ráda bych našla nakladatele, který by měl zájem o vydání knihy humorných i vážných povídek ze života. Asi patnáct povídek již vyšlo v různých časopisech a další náměty mám v hlavě. Momentálně si tělo ovšem žádá odpočinek.

Děkujeme za rozhovor.

Rádo se stalo. Já děkuji redakci Klubu pacientů ME/CFS za náročnou profesionální práci, kterou odvádí na svých webových stránkách.

Obě uvedené knihy je možno zakoupit v kamenných nebo internetových knihkupectvích.

Zájemci najdou ukázkovou humorně laděnou povídku autorky pod názvem Agrokulturistika aneb jak získat krásné tělo zdarma zde:

http://rydlova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=354678

Autor článku: Redakce ME/CFS.cz

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*