Odpověď na nejpalčivější otázky týkající se CFS

Přeloženo z National CFIDS Foundation (NCF): Dopisy editorovi, Jill McLaughlin, výkonná ředitelka NCF, 29. 5. 2004, online: http://www.ncf-net.org/inthenews/In-ChicTrib-LetterstoEditor.html

Novinky

The Chicago Tribune
Dopisy editorovi
29. května 2004

[Poznámka: Titul dopisu, „chronická únava“, nebyl částí dopisu a slouží pouze ke zdůraznění problémů se současným názvem. Ed.]

Chronická únava

Jill McLaughlin, Výkonná ředitelka
National CFIDS Foundation Inc

Needham, Mass. — Toto je reakce na článek: „Po přehodnocení kognitivně behaviorální terapie; uprostřed strachu z antidepresiv, léčba duševní bolesti upoutává znovu pozornost. “ (Q, 9. května).

Chronický únavový syndrom (CFS) není duševní nemoc. Ačkoliv není známa etiologie, ani diagnostický ukazatel, je zde značně objektivní, dobře zdokumentovaná evidence abnormalit centrálního nervového systému, imunity, endokrinologického systému, kardiovaskulárního a autonomního nervového systému, která ukazuje, že CFS je podmíněn biologicky, ne psychologicky. Publikované studie ukazují, že pacientům s CFS, kteří navíc trpí chorobnými příznaky psychiatrických poruch, včetně úzkostí, depresí, atd., již tato další onemocnění neomezují fyzické funkce. CFS byl shledán více omezujícím (invalidizujícím) než diabetes, artritida, rakovina nebo městnavé selhání srdce. Z toho plyne, že pokud psychologické faktory již nepřispívají k existujícímu hlubokému fyzickému handicapu, potom žádné psychologické zásahy, ať už farmakologické nebo nefarmakologické (i když mohou snížit úzkost nebo zlepšit náladu), nepřispívají ke zlepšení fyzických funkcí.

Je zde obnovený zájem o změnu názvu „chronický únavový syndrom.“ Nabízející se, avšak zavádějící spojení „únavy“ s duševním onemocněním, obzvláště s depresí, způsobilo mnoho chybných předpokladů a závěrů a umožnilo šíření dezinformací tohoto typu.

Upřednostňovaným termínem je „myalgická encefalomyelitida“, protože je určitější a přesnější diagnózou než „chronický únavový syndrom,“ a popisuje výrazný stav se svalovými a neurologickými symptomy, ne pouze všudypřítomný symptom únavy.

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*