Medical Tribune: CFS-Reálná nemoc se zavádějícím názvem

Převzato s laskavým svolením MEDICAL TRIBUNE i autora článku. Dílo chráněno autorským zákonem. Kontakt na autora: aryja@centrum.cz

Kliknutím na obrázek otevřete zvětšení.

Použitá literatura:

1. Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome…Institute of Medine.Washington DC., plná verze (305 stran), 2015, On line: http://www.iom.edu/Reports/2015/ME-CFS.aspx
2. Hornig, M., a kol., Cytokinová síťová analýza mozkomíšního moku u ME/CFS, Molecular Psychiatry , (31. březen 2015) doi:10.1038/mp.2015.29
3. Hornig, M., et al: Distinct plasma immune signatures in ME/CFS are present early in the course of illness, Science Advances 27 Feb 2015: Vol. 1 no. 1 e1400121 DOI: 10.1126/sciadv.1400121, http://advances.sciencemag.org/content/1/1/e1400121
4. ICD for ME/CFS and FM, Marjorie van de Sande, B Ed, Grad Dip Ed, Director of Education, NATIONAL ME/FM ACTION NETWORK http://www.mefmaction.com/images/stories/Legal/med-bg/ICDforME.pdf
5. Internetová anketa pro pacienty, Jak dlouho jste čekali na stanovení diagnózy?, ME/CFS.cz, http://www.me-cfs.cz
6. May the 12th International Awareness Day. On line: http://www.may12th.org
7. Mezinárodní klasifikace nemocí – desátá revize, aktualizovaná k 1.4.2014.
8. Morris, G., Maes, M.: Case definitions and diagnostic criteria for Myalgic Encephalomyelitis and Chronic fatigue Syndrome: from clinicalconsensus to evidence-based case definitions. On line: http://www.rediviva.sav.sk/55i1/64.pdf
9. Myalgic encephalomyelitis: International Consensus Criteria, Journal of Internal Medicine, Volume 270, Issue 4, pages 327–338, October 2011, online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2796.2011.02428.x/full
10. Nouza, M.: Chronický únavový syndrom. Medicína pro praxi 2008, 5(2), s. 160-163.
11. Pathways to Prevention: Advancing the Research on ME/CFS. On line: https://prevention.nih.gov/programs-events/pathways-to-prevention/workshops/me-cfs
12. Přehled diagnostických kritérií pro ME/CFS, ME a CFS. On line: http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2004120607
13. Překlad návrhu diagnostických kritérií IOM. On line: http://me-cfs.eu/navrh-diagnostickych-kriterii-iom-pro-seid/
14. Příloha č.4 k zákonu č. 461/2003 Z. v znění neskorších predpisov
15. Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. (procentní míry poklesu pracovní schopnosti).
16. Příloha k vyhlášce MPSV č. 284/1995Sb.
17. Rýdlová, J., Fabijánová J.: Myalgická encefalomyelitida – praktická aplikace Mezinárodních konsensuálních kritérií. Interní medicína pro praxi. 2013, 15(1), s. 28-30.
18. Rýdlová, J.: Chronický únavový syndrom pohledem posudkového lékařství. Zdravotnické noviny 2012, 61(9), s. 7.
19. Šíma, P. (Mikrobiologický ústav v. v. i., AV ČR, Praha): Chronický únavový syndrom. Zdravotnické noviny 5/209, Pacientské listy, http://www.zdn.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/chronicky-unavovy-syndrom-448328
20. Tisková konference CDC 2006. On line: https://youtu.be/QoSdyPGb00c. (Přepis tiskového briefingu, 03.11.2006, 10 hodin, CDC, http://www.cdc.gov/media/transcripts/t061103.htm)
21. Vyhláška MPSV (o posuzování invalidity) č. 359/2009 Sb.
22. Výpisy nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uvedených pacientů.
23. Významné dny osob se zdravotním postižením. On line: http://www.nrzp.cz/dokumenty-odkazy/zajimavosti/vyznamne-dny-pro-ozp.html
24. Záznamy zdravotního stavu pacienta A.
25. Zpráva IOM 2015: Překlad přehledu důkazů týkajících se hlavních a ostatních symptomů ME/CFS, ME/CFS.cz, http://me-cfs.eu/zprava-iom-2015-prehled-dukazu-tykajicich-se-hlavnich-a-ostatnich-symptomu-mecfs/

Vydáno dne 28. 05. 2015

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*