Marshallův protokol (postup) pro léčbu chronického únavového syndromu

Rozhovor s Trevorem Marshallem, PhD.
Zdroj: ChronicFatigueSupport.com

Informace o léčbě a výzkumu

07-06-2004 Poznámka editora: Marshallův protokol (postup), který musí být realizován pod lékařským vedením a kontrolou, byl původně vyvinutý pro pacienty se sarkoidózou (benigní lymfogranulom, Besnierova-Boeckova-Schaumannova nemoc, chronické granulomatozní onemocnění). Mnohými pacienty s CFS (Chronic Fatigue Syndrome = chronický únavový syndrom) je sledován s velkou nadějí pro úlevu od jejich symptomů. Toto je exkluzivní rozhovor s Trevorem Marshallem, Ph.D., který tuto léčbu navrhl a v rozhovoru vysvětluje, proč věří v její účinnost i pro pacienty s CFS.

(… vynechán popis předchozí profesní dráhy T. Marshalla …)

Trevor Marshall, Ph.D.: (…) V roce 1999 jsem si uvědomil, že nová třída léčiv, ”Angiotensin Receptor Blockers” (ARBs) (angiotenzinové blokátory čidel (receptorů)) ovlivňují psychiku pacientů se sarkoidózou. ARBs by však takový efekt mít neměly. V roce 2001 jsem tomuto problému věnoval celou svoji studijní dovolenou, abych zjistil, k čemu dochází. Výsledkem tohoto výzkumu byla patogeneze sarkoidózy, publikovaná v roce 2002. Poté jsme s pomocí internetu uskutečnili studii o ARB a antibiotické léčbě sarkoidózy, a nyní zkoumáme, jak mohou být námi dosažené úspěchy zobecněny pro všechny nemoci imunity Th1. Naše současné snahy jsou zastřešeny výzkumnou nadací Autoimmunity Research Foundation (AutoimmunityResearch.org).

ImmuneSupport.com: Nedávno jsem zjistil, že mnozí pacienti s CFS úspěšně používají váš léčebný protokol (postup) pro sarkoidózu. Můžete vysvětlit, co mají pacienti s CFS a se sarkoidózou společného, aby bylo možné vysvětlit tento úspěch?

Trevor Marshall, Ph.D.: Sarkoidóza je Th1 zánětlivé onemocnění, které může zničit plíce, srdce, oči, mozek, játra, ledviny a ducha. Pacientům se dodnes říká, že není známa jeho příčina ani léčba.

Byly vyfotografovány ”mnohotvaré” bakterie žijící v buňkách imunitního systému pacientů se sarkoidózou. Emil a Barbara Wirostkovi vytvořili pomocí elektronického mikroskopu ohromující fotografie imunitních fagocytů (=buňky pohlcující cizí tělíska) obsahujících stovky maličkých bakteriálních forem, které v těchto buňkách (fagocytech) žijí v koloniích a měří kolem 0,01 – 0,025 mikronů v průměru. Předpokládá se, že fagocyty tyto bakteriální parazity ničí. Jednu z těchto fotografií lze nalézt na adrese: http://www.autoimmunityresearch.org/wirostko-fig3.jpg

Je důležité si uvědomit, že tyto bakterie jsou velmi maličké, desetkrát až stokrát menší než obsah, které ty samé mnohotvaré bakterie zaujmou, když vniknou do krevního oběhu.

Zjistili jsme, že je možné měřit hormon (v krvi) , který pochází ze zánětu Th1 zapříčiněného těmito maličkými bakteriemi, a že hladina tohoto hormonu je u pacientů se sarkoidózou zvýšená. Je často zvýšená i u pacientů s CFS, což indikuje, že zánět u CFS je často velmi podobný zánětu u sarkoidózy.

ImmuneSupport.com: Někteří vědci (včetně Gartha Nicolsona, Ph.D.) věří, že vícenásobné souběžné infekce, zahrnující bakteriální a mykoplazmatické infekce, hrají klíčovou roli při vzniku a rozvoji CFS a FM. V jakém rozsahu ovlivňují bakteriální a mykoplazmatické infekce sarkoidózu? Domníváte se, že vaše metody léčby těchto infekcí u sarkoidózy se mohou uplatnit i u pacientů s CFS a FM?

Trevor Marshall, Ph.D.: Vícenásobné souběžné infekce bakterií odolných vůči antibiotikům mohou působit obdobně (v souladu), protože mnohé druhy si vyvinuly podobnou techniku vyhnutí se imunitnímu systému.

Tyto bakterie žijí v cytoplazmě fagocytních buněk a přímo stimulují protein nazývaný NuclearFactor-kappaB, který zapříčiňuje průběžné uvolňování zánětlivých chemických látek, Th1 cytokinetickou kaskádu (řetězec buněčného dělení). Toto je zdroj zánětu vzbuzujícího symptomy CFS.

Od práce dr. Nicolsona se odchylujeme ve způsobu, kterým řídíme hormony Angiotensin II a 1,25-dihydroxyvitamin-D, tak abychom oslabili obranné mechanismy těchto maličkých bakterií a umožnili samotnému imunitnímu systému, aby tyto bakterie zničil. Potom používáme běžná (orální) antibiotika ve velmi nízkých dávkách, abychom imunitnímu systému pomohli poradit si s těmito parazity. Je to imunitní systém, který s pomocí nízkých dávek antibiotik ničí tyto maličké odolné mikroby.

ImmuneSupport.com: Jaký je váš léčebný postup (protokol) pro bakteriální a mykoplazmatické infekce?

Trevor Marshall, Ph.D.: Náš léčebný postup je rozdělen do dvou fází.

První fáze trvá asi tři měsíce a je zaměřen na snížení bakteriálního zatížení na úroveň, kdy endotoxiny už neohrožují život.

Ve druhé fázi potom podáváme doplňková antibiotika v nízkých dávkách, což téměř znemožní, aby se odolné bakterie vyhnuly imunitnímu systému. Fáze 1 je k dispozici on-line na adrese: http://sarcinfo.com/phase1.pdf

My se soustřeďujeme na blokaci genetického proteinového přepisu genetické informace, což je proces, při němž maličké bakterie používají bakteriální 30S a 50S ribozómové RNA části(ce) (”Ribosomal Nucleic Acid subunits”) k tvorbě proteinů, které potřebují pro ukrytí před imunitním systémem. Ve druhé fázi blokujeme vícenásobné cesty pro syntézu 50S RNA, což imunitnímu systému umožňuje rozpoznat (a zničit) dokonce i ”přetvořeniny”, které si vyvinuly odolnost vůči standardním antibiotikům.

ImmuneSupport.com: Jak přistupujete ke zlepšení imunitního systému u vašich pacientů, jaké jsou vaše postupy při přechodu od sarkoidózy k pacientům s CFS?

Trevor Marshall, Ph.D.: Pro tento zánětlivý proces jsou rozhodující dva hormony – Angiotenzin II a seko-steroid 1,25-dihydroxyvitamin-D.

Blokáda Angiotenzinu II oslabuje tyto bakterie až na úroveň, kde mohou být jednodušeji zničeny a omezení 1,25-D znesnadňuje bakteriím vnikat do a opouštět buňky, které nakazily.

Pro blokaci čidel angiotenzinu II v zanícené tkáni používáme angiotenzinový blokátor čidel ‚Olmesartan Medoxomil‘ (Benicar/Olmetec/Votum), podávaný přibližně po šesti hodinách.

Seko-steroid 1,25-D je aktivní hormon vznikající ze slunečního světla dopadajícího na naši kůži a z vitamínu D, který přijímáme v potravě. Pokud se tyto bakterie mají zničit, oba zmíněné zdroje 1,25-D se musí zmírnit.

ImmuneSupport.com: Léčíte v současné době nebo léčil jste v minulosti nějaké pacienty s CFS a/nebo FM? Pokud ano, jaká je vaše strategie pro léčení těchto pacientů?

Trevor Marshall, Ph.D.: Já jsem vědec, ne praktický lékař a proto nemohu pacienty léčit přímo. Pomáhám jejich lékařům porozumět procesu nemoci, takže tito lékaři potom mohou pracovat s pacienty na léčbě nemoci. Také spolupracujeme s několika pracovišti LLMD.

Já a mí kolegové jsme publikovali množství odborných prací popisujících všechny naše objevy a v roce 2002 jsme založili klinický pokus na internetových stránkách www.SarcInfo.com , takže můžeme sledovat pokrok prvních pacientů, kteří používají náš postup.

Dr. Scott Taylor a Penny Houle nedávno založili ”informační nástěnku” (”message board”) ve skupinách na Yahoo nazvanou „MarshallProtocol“ a pacienti s CFS použili informace z těchto stránek pro práci se svými lékaři na implementaci tohoto protokolu (postupu). Je předčasné dělat jakékoliv závěry, ale zdá se, že protokol funguje stejně dobře pro trpící CFS jako fungoval pro pacienty se sarkoidózou, z nichž mnozí v posledních dvou letech postoupili v cestě za svým vyléčením.

ImmuneSupport.com: V jednom z Vašich nedávných odborných článků zmiňujete lymskou nemoc. Mnozí pacienti s chronickou lymskou nemocí mají symptomy velmi podobné CFS a FM a ve skutečnosti není neobvyklé, že jsou špatně diagnostikováni jako CFS nebo FM. Můžete k tomu něco říci a sdělit, jak diagnostikujete a léčíte pacienty s lymskou a dalšími spirochetovými onemocněními?

Trevor Marshall, Ph.D.: Ať je zánět (který je příčinou symptomů CFS) zapříčiněn borelií, bartonelou, chlamydií nebo jakoukoliv jinou bakterií se schopností změnit se v tyto maličké různorodé tvary (také nazývané ‚L-forms‘, ‚Cell Wall Deficient‘, ‚Cystic‘, ‚Mycoplasma‘), zánět je třeba léčit stejným způsobem. Mikroby se jeví být odolné vůči standardním antibiotikům, dokonce i antibiotikům IV a musejí být zničeny samotným našim imunitním systémem. Definovali jsme, co je nutné učinit, aby toho bylo dosaženo.

Diagnóza může být často učiněna z krevního testu. Pokud je hladina 1,25-dihydroxyvitaminu D zvýšená (nad 38-45pg/ml), nebo hladina 25-hydroxyvitaminu-D snížená (pod 20 ng/ml), potom je naprosto zřejmé, že ve hře je proces Th1.

Někdy je rychlejší a levnější použít jako ”léčebný důkaz” angiotenzinovou blokaci. Pokud užívání Benicaru (léku, který obvykle pouze mění krevní tlak) přináší silné psychické a systémové efekty, je to velmi dobrá indikace přítomnosti zánětu Th1 a zároveň indikace, že má smysl zahájit náš postup.

ImmuneSupport.com: Doporučujete zvláštní laboratorní testy pacientům bojujícím s neprůkaznými/nejasnými diagnózami, aby se určilo, jakou infekci mohou mít?

Trevor Marshall, Ph.D.: Dnešní laboratorní testy bohužel nemají velký užitek, pokud imunitní systém nerozpozná ony vnitrobuněčné původce. Stovky těchto maličkých bakterií mohou žít uvnitř jediné buňky. Normálními optickými mikroskopy jsou pro svoji ”velikost” neviditelné. Hostitelské buňky žijí relativně dlouho. Je malá úmrtnost buněk, takže velmi málo bakterií se uvolňuje do krevního oběhu a laboratorním vybavením je těžké je detekovat (prokázat).

Protože žijí ve stabilní symbióze s naším imunitním systémem, nevytváří se žádné protilátky. Bakterie žijí v buňkách ve stabilních koloniích, které nemohou být napadeny normálními tělesnými obrannými mechanismy. Laboratorní látky nenajdou protilátky k těmto bakteriím.

PCR je schopno vnímat občasná úmrtí buněk, ale výsledné nízké koncentrace DNA jsou většinou laboratoří považovány za neprůkazné.

Biochemická symbióza je tak jemná, že je prakticky nemožné pěstovat tyto bakterie mimo tělo. Stejně je tomu u bakterií způsobujících lepru (mycobacterium leprae) a syfilis (treponema pallidum). Považuji za nepravděpodobné, že budeme schopni pěstovat tyto Th1 mnohotvary mimo tělo, dokud plně nepochopíme biochemii nutnou pro jejich udržení. Žádná laboratoř dosud nebyla schopna pěstovat tyto bakterie (možná s výjimkou výzkumu Lida Mattmana na Wayne State University).

Myslím, že naší další úlohou je začít spolupracovat s laboratořemi na vývoji testů, které budou poskytovat důvěryhodné diagnózy.

ImmuneSupport.com: Máte nějakou zvláštní radu pro pacienty s CFS a FM hledající vhodnou, efektivní léčbu?

Trevor Marshall, Ph.D.: Jen bych řekl: “ ´ne´ nepřijímejte jako odpověď!” (v orig.: „don’t take ‚no‘ for an answer“).

Posledních 100 let bylo sarkoidózním pacientům říkáno, že není žádná známá příčina ani žádná známá léčba jejich nemoci (stejná prognóza je stanovována u pacientů s CFS a FM). Plicní lékaři považují chronickou sarkoidózu za nevyléčitelnou, vědí, že jejich pacient umírá a je to jen otázka času.

Sarkoidózní pacienti, kteří nám pomáhali vyvinout náš postup, se ale znovu uzdravují. A jde ne o 10% nebo 25%, ale o téměř 100% regeneraci jejich životů a rodin. Jejich zprávy hovoří o znovunabytí ohniska poznávání, životní energie a stabilního způsobu chůze, o vyřešení chronické bolesti, paresteze a poruch zraku. Někteří byli schopni odložit invalidní vozíky, berle a doplňkový kyslík.

”Není to důsledek antibakteriální terapie, co pomáhá těmto pacientům” říkají ”experti”, ”je to jen spontánní dočasný ústup nemoci.”

Mezi námi, já se nestarám o to, jak to nazývají, většina z nás by přijala tento antibioticky vyvolaný ”spontánní dočasný ústup nemoci” kdykoliv, pokud nám vrací naše zdraví, životy a rodiny. Nepřijímejte ´ne´jako odpověď.

Odkazy:

Adresa webu o MP: www.marshallprotocol.com

Prohlášení: Obsah tohoto článku odráží názory profesora Trevora Marshalla, PhD. ProHealth/ImmuneSupport.com nesouhlasí s tímto nebo jakýmkoli jiným specifickým protokolem jako podpůrnou léčbou nebo kauzální léčbou (zaměřenou na příčinu) CFS nebo FM.

Poznámka: Tato informace nebyla vyhodnocena FDA (= americký Úřad pro kontrolu léčiv) a není určena k diagnostice, léčbě, kauzální léčbě nebo prevenci jakékoli nemoci. Je velmi důležité, abyste nikdy neprovedli žádnou změnu v plánu podpory zdraví bez pečlivého přezkoumání a schválení profesionálního zdravotnického týmu.

Zdroj: The Marshall Protocol For Treating Chronic Fatigue Syndrome And Fibromyalgia: Hopeful Results Emerging, 22. listopadu 2006, ProHealth.com, https://www.prohealth.com/library/the-marshall-protocol-for-treating-chronic-fatigue-syndrome-and-fibromyalgia-hopeful-results-emerging-22073

Článek popisující zkušenost s léčbou podle MP: A Journey Towards Complete Recovery from Chronic Fatigue Syndrome: The Story of My Progress on the Marshall Protocol
ImmuneSupport.com
07-25-2005

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Upozornění red. ME/CFS.cz: Léčba podle Marshallova protokolu nebyla ověřena ve velkých studiích, ani schválena pro léčbu ME/CFS.
Na této stránce neposkytujeme žádná doporučení ohledně léčby, ani pacientům v léčbě neradíme. Veškeré publikované příspěvky mají výhradně informativní charakter a nenahrazují odbornou pomoc!

Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*