Charles W. Lapp M.D. reaguje na studii „Cvičení může pomáhat při CFS“

ChronicFatiguesupport.com
09-08-2004

Slovy dr. Lappa: Tato Cochranova přehledová studie je bolestivou záležitostí! Získal jsem kopii celé studie a jsem zděšen. Autor prověřoval 9 studií, akceptoval pouze 5, z nichž žádná nebyla z USA. Zmíním některé problémy:

1. Hlavním měřeným symptomem byla únava. Sekundárními měřenými symptomy byla deprese a kvalita života.
2. Fukudova mezinárodní kritéria chronického únavového syndromu (CFS) byla použita pouze ve dvou studiích a zdá se, že sledovaní jedinci nebyli až tak vážně nemocní.
3. Ve dvou studiích (Fulcher and Appleby) pracovalo během zpracování studie 80-92 % sledovaných jedinců, v Powellově studii pracovalo 35 % sledovaných jedinců. Ostatní studie toto číslo neudávají. Zřejmě se tedy nejedná o vážně nemocnou sestavu.
4. Applebyova studie byla jediná z pěti akceptovaných, která obsahovala přesný plán cvičení. (70-75 % dechové kapacity po dobu 30 minut). Tato studie NEPROKÁZALA žádné zlepšení u sledovaných jedinců a měla nejvyšší poměr odpadlíků. Ostatní čtyři studie používali nízkou úroveň cvičení (40 % dechové kapacity).
5. Mezi tzv. experty (zmiňovanými v množném čísle) je uveden pouze Dr. Peter White, který podle mého názoru úzce spolupracuje s Wessleyem and Sharpem. Mohu být předpojatý.
6. Přestože autoři uzavírají, že „pacientům s CFS, kteří jsou podobní sledovaným jedincům, by měla být nabídnuta terapie cvičením,“ materiál neujasňuje, že sledovaní jedinci s CFS fungovali velmi dobře a že většina CFS pacientů by takováto cvičení nesnesla.
7. Ze stejného zkušebního vzorku také autoři dovozují, že „terapie cvičením v průměru nezhoršuje symptomy.“ To je velmi zavádějící, protože součástí Fukudovy definice je tvrzení, že cvičení vyvolává post-cvičební malátnost a u osob s CFS může při přehnaném cvičení spouštět prodloužené znovuupadnutí do nemoci. 

Cochranova přehledová studie bohužel vysílá směrem k lékařům nesprávnou informaci, že by měli cvičit se všemi CFS pacienty a neobávat se následného post-cvičebního onemocnění.

Charles W. Lapp, M.D.
HUNTER-HOPKINS CENTER, P.A.
specializující se na CFS, ME, FM, a příbuzná onemocnění.

Zdroj: Charles W. Lapp, M.D., Provides A Response To “Exercise May Help CFS” Study, ProHealth.com • September 8, 2004, https://www.prohealth.com/library/charles-w-lapp-m-d-provides-a-response-to-exercise-may-help-cfs-study-22188

Překladpro ME/CFS.cz: PaD

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*