O projektu

Dne 1. 1. 2005

„Lepší je zapálit malou svíčku, než proklínat temnotu.“
Konfucius

Webové stránky internetového Klubu pacientů ME/CFS.cz jsou vlastněny soukromě. Redakční tým tvoří skupina občanů – pacientů a zdravých dobrovolníků (v poměru 3:1), kteří činnost vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na finanční ohodnocení podle vlastních limitů určovaných zdravotními a časovými možnostmi. Veškeré aktivity tohoto informačního projektu jsou stoprocentně nekomerční.

Od našeho založení v roce 2005 vycházíme z přesvědčení, že jedině silná a dobře fungující organizace disponuje možností podílet se na formování změn ve zdravotnictví a sociální sféře. Proto projekt po celou dobu své existence patří pod Svaz pacientů ČR a funguje pod jeho záštitou. Nejsme samostatnou organizací.

Bližší informace o organizaci zastřešující naši činnost najdete na www.pacienti.cz, adresa:
Svaz pacientů ČR, Sokolská 32, 120 00 Praha 2

Naším cílem je informovat o složitém zdravotním postižení myalgická encefalomyelitida (zkr. ME), později označovaném chronický únavový syndrom (CFS), které Světová zdravotnická organizace vede v desáté Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) jako neurologické zánětlivé onemocnění pod diagnostickým kódem G93.3. Díky pokroku biomedicínského výzkumu máme stále víc informací o této nemoci a považujeme za klíčové, aby se nové poznatky dostaly do praxe. Naše cíle podrobněji zde.

Poděkování

Na prvním místě patří poděkování lidem, kteří se zasloužili o šíření informovanosti v České republice. Především děkujeme lékařům pomáhajícím pacientům s ME/CFS navzdory složité situaci.
Rovněž děkujeme všem spolupracovníkům za poskytnutí nezištné pomoci při přípravě a realizaci projektu ME/CFS.cz.

Váš Klub pacientů s ME/CFS


Více informací najdete zde a zde.