ČR: Nikol-těžká ME/CFS

Před onemocněním jsem byla založením člověk aktivní, společenský, cílevědomý a ctižádostivý. Na střední a vysokou školu jsem byla pro své studijní a sportovní úspěchy přijata bez přijímacích zkoušek. Nedovedla jsem si představit, že by se můj život mohl začít ubírat jiným směrem, než cestou pracovního a společenského vzestupu. Náhle však přišla nemoc, která nabourala všechny plány. Onemocnění jsem si nezavinila ani nezodpovědností, ani ničím jiným, přesto se mnou bylo zacházeno hůř, než se zločincem. Proč? Onemocněla jsem totiž myalgickou encefalomyelitidou, známou více pod názvem chronický únavový syndrom (CFS). Nemocí, která má stejný dopad na pacienty jako třeba chronické srdeční selhávání, ale bohužel o ní ve společnosti hluboko zakořenily velice zkreslené informace.

Upozornění: Článek vyjadřuje osobní zkušenosti a názory autorky.
Na přání autorky článku nezveřejňujeme její kontaktní e-mail, protože není ze zdravotních důvodů schopná odpovídat na korespondenci.

Vydáno dne 09. 09. 2014