Léčení v Belgii 2 – Diagnostika a finanční náklady

Testy

Pacienti, kteří se rozhodnou pro vyšetření na klinice Himmunitas v Bruselu, musí počítat s náročným programem, s mnoha vyšetřeními a také nemalými finančními náklady.

Vyšetření trvá dva dny – obvykle je to v pondělí a úterý. Je to proto, že jeden den se provádí dechový test na laktózu, druhý den na fruktózu. První den proběhne také konzultace s Prof. De Meirleirem, který určí, jaké krevní a další testy je potřeba provést. Druhý den je kromě testu na fruktózu proveden odběr krve a pacient absolvuje další vyšetření. Toto je základní schéma průběhu testování.

Velmi jsem ocenil komunikaci s pracovníky kliniky, kteří pacientovi před každým odběrem či jiným vyšetřením vysvětlí, proč se daná procedura provádí, co bude obnášet, a také kolik stojí. Pacient může jakékoliv vyšetření odmítnout, pokud by to bylo nad jeho finanční možnosti nebo z jiného důvodu. Nemá to vliv na jiná vyšetření. Ale netřeba připomínat, že potom by nebylo vyšetření úplné. Proto jsem osobně zvolil přístup „co mi doporučí, to budu absolvovat.“

Následující přehled testů je třeba brát jen jako informativní, protože vychází z toho, jaká vyšetření doporučil Prof. De Meirleir mně. Ale protože je to u většiny pacientů podobné nebo možná dokonce stejné, jejich přehled přinese dobrou představu o tom, jaké jsou možnosti při testování pacienta s ME/CFS ve špičkové zahraniční laboratoři.

Klinika Himmunitas spolupracuje s několika laboratořemi. Zde je jejich přehled včetně stručných informací, co která provádí.

  1. RED Laboratories

Jádro celého testování. RED Laboratories vyvinuly a provádějí test na enzym Ribonukleáza L (Rnase L). RED Laboratories najdete pouze v USA a v Belgii.

Pacienti s ME/CFS mají často vyšší, ale málo efektivní aktivitu enzymu Rnase L. Spolu s dalšími vyšetřeními se vyšší aktivita tohoto enzymu bere jako průkaz nemoci ME/CFS.

Dále se v této laboratoři provádí zjiš?ování aktivity buněk Natural Killers (přirození zabíječi). Tedy nejen jejich množství, ale skutečné aktivity. Tyto buňky patří spolu s T-lymfocyty a B-lymfocyty mezi bílé krvinky a jsou klíčové pro imunitu těla v oblasti likvidace nádorových buněk a buněk napadených viry.

Díky metodě PCR je také možné zjistit gramnegativní bakterie, které žijí v zažívacím traktu, případně jinde v těle. Provádí se také testy na EB virus, chlamydie, případně další patogeny.

K dispozici jsou různé panely testů, Prof. De Meirleir určí, který panel je pro kterého pacienta nejvhodnější, podle jeho potíží. O testech, jednotlivých panelech nebo o imunitní funkci Rnase L je možné se více dočíst na http://www.redlabs.be/ , informace jsou v angličtině.

  1. UZ Brusel, Klinische Biologie– Buněčná imunologie, hematologie

Zkoumá se počet T-lymfocytů, B-lymfocytů a hematologické vyšetření (neutrofily, basofily, lymfocyty, monocyty atd.)

  1. Laboratorium Voor Medische Ontledingen

Hematologie, hemostáze, imunologie (na přítomnost patogenů), virologie (na přítomnost virů), biochemie, vyšetření moči a stolice.

  1. Laboratoire Ategis– Test Melisa®

Vyšetření na alergické reakce na kovy. Studie prokázaly, že některým pacientům s ME/CFS mohou škodit amalgamové plomby. Proto se v tomto testu většinou testuje reakce na rtu?, případně na další kovy.

  1. US Biotek Laboratories– Food-Specific IgG Antibody Assessment

Test na alergie na potraviny. Provádí se z krve.

  1. A.Z. Jan Portaels – oddělení Gastroenterologie

A.Z. Jan Portaels je nemocnice ve Vilvoorde (malá obec několik kilometrů od Bruselu od kliniky Himmunitas), jediné místo, kde se provádí vyšetření jinde než přímo v Himmunitas.

Vyšetření gastroskopie včetně biopsie ze žaludku.

  1. Přímo na klinice Himmunitas se dále provádějí následující vyšetření:

Dechový test na laktózu – zjišťuje se, jestli je správná absorpce (vstřebávání) laktózy.

Dechový test na fruktózu – zjišťuje se, jestli je správná absorpce (vstřebávání) fruktózy.

Testy trvají čtyři hodiny. Je třeba dostavit se ráno v 8 hodin nalačno. Pacient na začátku testu vypije roztok laktózy / fruktózy – 250 ml. Potom každou půlhodinu provede výdech do testovací trubice. Během testování nesmí jíst, kouřit nebo se nějak více namáhat (cvičit). Je dovoleno pít malé množství tekutiny. Den předtím se také nesmí jíst jídlo s velkým obsahem vlákniny. Podrobné informace dostane pacient poštou nebo emailem před vyšetřením.

Zátěžový test – jízda na rotopedu, EKG, spirometrie

Vyšetření srdce – ultrazvukem.

A dále se zde provádějí veškeré odběry – krev, moč, stolice.

Náklady

Pokud se pacient rozhodne pro testování a léčbu v Bruselu u Prof. De Meirleira, musí počítat s nemalými náklady.

Nejdražší je úvodní testování. Dále musí pacient počítat s náklady na léky. Pokud se rozhodne také pro léčbu v Bruselu, tak je samozřejmě potřeba počítat s opakovanými vyšetřeními a také s dalšími náklady za cestu atd.

Když budete kalkulovat náklady a plánovat cestu, tak byste měli vědět, že ne vše se platí na místě. Dokonce větší část se platí tak, že vám dodatečně přijde faktura a vy ji můžete zaplatit převodním příkazem z česka. To je dobré vědět, abyste si nevyměňovali zbytečně moc peněz a potom je zase nepřeváděli zpět z Eur na koruny.

Nyní tedy přehled toho, co testy v Bruselu stojí, včetně toho, jestli se platí na místě (hotově), nebo fakturou. Všechny částky jsou uvedené v Eurech.

Himmunitas:

Konzultace s Prof. De Meirleirem – 50  / hotově

EKG (v klidu) – 15,83  / hotově

EKG (zátěž) – 31,27   / hotově

Ergospirometrie – 62,54  / hotově

Echokadriogram – 60 / hotově

Dechový test na laktózu – 70  / hotově

Dechový test na fruktózu – 70  / hotově

RED Laboratories – 1028 / faktura

Laboratorium Voor Medische Ontledingen  – 203,72 / faktura

Laboratoire Ategis – 71 / faktura

US Biotek Laboratories – 150 / hotově

A.Z. Jan Portaels – 509,55 / faktura

Celkem je to tedy zatím 2321,91 Euro.

Teoreticky by mělo být možné, nechat si od své zdravotní pojišťovny proplatit náklady za ta vyšetření, která není možné provést v ČR. To v tomto případě znamená především testy RED Laboratories.

Pak by také mělo být možné nechat si proplatit vyšetření, která se sice u nás dělají, ale pacient je absolvuje v zahraničí – a to do výše, kolik by takové vyšetření stálo u nás. Nevím ale, jaká jsou pro to přesná pravidla. Časem podám zprávu, jestli se mi podaří nechat si proplatit od pojišťovny alespoň některé náklady. Také budu informovat o dalších nákladech za léčbu.

Autor: Martin Ch.

Vydáno dne 19. 01. 2009


© ME/CFS.cz

Upozornění: Informace poskytované v tomto článku v žádném případě nenahrazují odbornou právní, zdravotní ani sociální pomoc! Jedná se o zkušenosti pacienta a redakce ME/CFS.cz nenese odpovědnost za správnost obsahu. Článek slouží výhradně jako zdroj informací v oblasti ME/CFS a lidská podpora v nelehké životní situaci. Použití informací je na vlastní zodpovědnost. Pro osobní potřebu lze obsah použít bez omezení (§ 30 autorského zákona), jiné použití pouze s písemným souhlasem redakce ME/CFS.cz. Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití textů za účelem osvěty. Podmínkou je zveřejnit zdroj ME/CFS.cz!