Reakce Ministerstva zdravotnictví na „Veřejný protest“ zdravotně postižených CFS

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k obsahu podání „Veřejný protest“ zdravotně postižených chronickým únavovým syndromem (zkr.CFIDS/CFS) ze dne 27. dubna 2006

Skupina občanů – zdravých i nemocných CFIDS, která aktivně spolupracuje s naší redakcízorganizovala informační kampaň o problematice chronického únavového syndromu s podtitulem „Veřejný protest“ a rozeslala podrobné materiály řadě státních institucí, poslancům a senátorům ČR. Kromě povzbudivých odpovědí od některých oslovených osobností se v rámci těchto aktivit podařilo získat další reakci od Ministerstva zdravotnictví (MZ) s informacemi rozšiřujícími vyjádření k Petici 2005 (doručenou počátkem r. 2006).

Na našich stránkách vám ochotně přinášíme i tuto další odpověď, která byla redakci předána, abyste společně s námi mohli sledovat další vývoj názorů Ministerstva zdravotnictví.

V nové odpovědi ze dne 27. 4. 2006 najdete stručný popis zdravotní péče při onemocnění CFS a především fakt, že CFS je uznanou diagnózou, u které se poskytuje dispenzární péče.

Ve svém dopisu ministerstvo tento fakt podložilo:

  • vyhláškou 60/1997 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, kde je v tabulce uvedeno v odd. Infekční a parazitární onemocnění – chronická EBV infekce a únavový syndrom s frekvencí dispenzárních prohlídek 1x za 6 – 12 měsíců. Specializace dispenzarizujícího lékaře se uvádí: infekce, pediatrie, vnitřní lékařství, imunologie, praktický lékař.
  • skutečností, že CFS figuruje v Mezinárodní klasifikaci nemocí/MKN!

Bohužel ministerstvo blíže nespecifikovalo, jaký klasifikační kód má konkrétně na mysli. Znepokojení nad nekonkretizováním diagnostického kódu je po zkušenostech pacientů se zařazováním choroby pod neodpovídající diagnózu neurastenie F 48.0 velmi pochopitelné.

Vyjádření ministerstva ohledně MKN znamená opět povzbudivou informaci, neboť předchozí ministerské odpovědi obsahovaly odvolání na spolupráci s českými odborníky – konkrétně s Českou lékařskou společností J.E.Purkyně/ČLS JEP. V článku CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM V PROBLEMATICE POSUDKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ, publikovaném časopisem Revizní a posudkové lékařství číslo 3, ročník 7, 2004, Společnost posudkového lékařství ČLS JEP, Praha, autorka R.Slavíčková uvádí,… „u CFS jde o nouzovou diagnózu a CFS nebyl WHO ( = Světová zdravotnická organizace) jako diagnóza uznán a následně ani nebyl uveden v 10. Mezinárodní klasifikaci nemocí.

Máme tedy možnost vidět informační zmatek, který konkrétně dokresluje těžkou pozici pacientů s CFS/CFIDS u nás. Věříme, že ministerstvo co nejdříve zveřejní jednoznačný standard pro diagnózu CFS, aby nadobro zanikly nekonečné rozpory v poskytovaných informacích. Prozatím si můžete odpověď ministerstva zveřejněnou níže vytisknout a použít při důchodovém řízení, pokud vám bude posudková komise tvrdit, že CFS není uznanou diagnózou, jak uvádí i článek R. Slavíčkové.

Odpověď MZ ze dne 27. 4.2006:

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*