Neschopnost pacientů s ME/CFS reprodukovat maximální spotřebu kyslíku VO₂peak indikuje funkční postižení

Obsah

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Myalgic Encephalomyelitis (myalgická encefalomyelitida)/Chronic Fatigue Syndrome (syndrom chronické únavy) (ME/CFS) je multisystémové onemocnění charakterizované zejména zvýšenou únavou následující po minimální fyzické námaze, poruchami poznávacích funkcí, nízkou schopností zotavení po fyzických nebo jiných stresorech a dalšími symptomy. Na rozdíl od jinak nemocné populace a zdravých subjektů, kteří reprodukují objektivní fyziologické výsledky měření během opakovaných kardiopulmonárních testů CPET (=cardiopulmonary exercise tests), pacienti s ME/CFS nebyli schopni reprodukovat výsledky ve druhém testu CPET provedeném jeden den po úvodním testu CPET. Pokud by to bylo potvrzeno, nesoulad mezi prvním a druhým testem CPET by mohl sloužit k identifikaci jedinců s ME/CFS, byl by schopen dokumentovat rozsah postižení, a také by mohl poskytnout fyziologický podklad pro předepisování fyzické aktivity, jakož i metriku funkčního postižení.

POUŽITÉ METODY

22 subjektů diagnostikovaných na ME/CFS absolvovalo dva opakované testy CPET v časovém rozestupu 24 hodin. Hodnoty spotřeby kyslíku (VO₂), tepové frekvence (HR), minutové ventilace (Ve), pracovní zátěže (Work), a poměru respirační výměny ( respiratory exchange ratio RER) byly zjišťovány při maximálních (vrcholových) intenzitách a intenzitách prahové ventilace (ventilatory threshold (VT)). Data byla analyzována s použitím testů ANOVA a Wilcoxon’s Signed-Rank Test (pro RER).

VÝSLEDKY

Pacienti s ME/CFS vykázali významná snížení od testu CPET1 k CPET2 v VO₂peak (13.8%), HRpeak (9 bpm), Ve peak (14.7%) a Work@peak (12.5%). Snížení v hodnotách VT zahrnovalo VO₂@VT (15.8%), Ve@VT (7.4%) a Work@VT (21.3%). Peak RER bylo vysoké (≥1.1) a nelišilo se mezi testy, což ukazuje na maximální úsilí účastníků během obou CPET testů.

Pokud se použijí data z pouze jednoho testu, standardní klasifikace funkčního postižení založená na VO₂peak nebo VO₂@VT vyústí v této studii v nadhodnocení funkčních schopností u 50% účastníků s ME/CFS.

ZÁVĚR

Účastníci s ME/CFS nebyli schopni reprodukovat většinu fyziologických hodnot jak během maximálních intenzit, tak intenzit prahové ventilace, během testu CPET provedeného 24 hodin po prvním testu maximálního cvičení. Naše práce potvrzuje a zdůvodňuje použití opakovaného testu CPET jako klinického indikátoru pro diagnostikování ME/CFS. Kromě toho, pokud je klasifikace funkčního postižení založena jen na jednom testu CPET, u mnoha účastníků s ME/CFS dojde k chybné identifikaci.

Autoři studie: Keller BA, Pryor JL, Giloteaux L.

Zdroj: https://doi.org/10.1186/1479-5876-12-104

Překlad: PaD

Více informací o opakovaném CPET na http://www.workwellfoundation.org/

Vydáno dne: 23.04.2014


Massey University NZ, PubMed: ‚Physiological measures in participants with chronic fatigue syndrome, multiple sclerosis and healthy controls following repeated exercise: a pilot study.‘
Hodges, Nielsen, Baken.

Tato studie porovnávala fyziologickou odpověď u syndromu chronické únavy (CFS/ME), roztroušené sklerózy (MS) a zdravých kontrol (HC) po zátěžovém testu opakovaném za 24 hod. Zúčastnilo se 10 nemocných CFS/ME, 7 MS a 17 HC. Každý účastník prošel maximálním přírůstkovým zátěžovým cyklotestem jeden den a znovu za 24 hod.

Závěr: Zjištěné výsledky naznačují, že cvičení ukazuje odlišnou fyziologickou odezvu u MS a CFS/ME, což dokazuje, že opakovaný kardiovaskulární zátěžový test je platným měřením pro rozlišování mezi nemocemi provázenými únavou.

Více viz https://doi.org/10.1111/cpf.12460

Překlad: RoTa

Publikováno dne: 7. 8. 2017


 

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*