Filmy o ME/CFS

Film Unrest

Dokument je osobním příběhem Jennifer Brea, která natočila naprosto upřímný portrét o svých zkušenostech s nemocí ME a zkušenostech dalších čtyř rodin, které trpí podobně. Prostřednictvím svého filmu žádá společnost, aby přehodnotila stigma kolem nemoci, jež postihuje miliony lidí. Světová premiéra snímku se konala na filmovém festivalu Sundance 2017, kde získal zvláštní cenu poroty. Diváci film ocenili potleskem vstoje. Film nyní putuje po filmových festivalech celého světa, přitahuje pozornost médií a zvyšuje informovanost veřejnosti o této doposud nesprávně chápané nemoci.

Stránky filmu: http://www.unrest.film

Promítání filmu na akreditované a bezplatné vzdělávací akci v USA

Akci uspořádala americká vládní agentura Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) dne 30. 11. 2017 pod názvem Americká skrytá zdravotní krize: Co lékaři a ostatní potřebují vědět o ME / CFS – jak dokumentuje oceněný film a diskutují odborníci 
Obsahem bylo promítání filmu Nepokoj (Unrest) a diskuse s odborníky na téma ME/CFS. Akce byla určena pro lékaře i ostatní veřejnost. Celý program je zveřejněn zde: https://www.cdc.gov/…/healthcare-provi..

Nominace na Oscara

Film Unrest byl vybrán pro Oskarovou nominaci a zařadil se tak mezi 15 nejlepších dokumentárních filmů roku:

Oscars: Documentary Feature Shortlist Cuts Field To 15

Premiéra filmu v České republice

Více viz: http://me-cfs.eu/tag/unrest/

Trailer s titulky v češtině


Film Forgotten Plague

Dokument udržuje v rovnováze vědecké údaje s osobním vyprávěním a socio – historickým kontextem, který poskytují dojemné příběhy zasažených lidí a moderní informace o ME/CFS.  Snímek nabízí okno k nahlédnutí do života Ryana Priora, autora snímku, který ale není sám. Jsou zde i další rozhovory s velmi nemocnými lidmi. Tento dokument je zásadní pro zvýšení povědomí veřejnosti o ME / CFS. Dokument získal cenu Southeast Emmy Award.  Vyroben byl v roce 2015.

Stránky filmu: http://www.forgottenplague.com/

Trailer


Film Voices from the Shadows

Dokument se zabývá životními osudy několika pacientů, kteří trpí velmi těžkou formou neurologické nemoci myalgická encefalomyelitida a jejich blízkých. Příběhy se prolínají se slovy specialistů a výzkumníků této nemoci. Jedná se o příběhy, které se skutečně staly a stále stávají i ve vyspělé společnosti. Film měl premiéru v roce 2011 na festivalu Mill Valley v Kalifornii, kde vyhrál cenu publika za nejlepší mezinárodní dokumentární film. Film má několik jazykových verzí. Připravili jsme české titulky a název jsme přeložili jako Nevyslyšené hlasy. Autoři uvádějí, že film není vhodný pro těžce nemocné a děti. Primárně byl natočen pro vzdělávání těch, kteří nejsou s nemocí a problémy, které ji obklopují, obeznámeni.

Stránky filmu: voicesfromtheshadowsfilm.co.uk

Promítání filmu v parlamentu v Severním Irsku

Dne 18. února 2013 proběhlo promítání filmu ve Stormontu (v Belfastu), sídle parlamentu Severního Irska. Akci zorganizovala organizace ME Support Northern Ireland. Promítání se konalo v historické Dlouhé galerii (Long Gallery), kterou v minulosti navštívili například dva prezidenti Spojených států. Na promítání přišli pacienti s ME a jejich rodiny a také osm poslanců parlamentu Severního Irska. Po dobu promítání filmu bylo naprosté ticho a všichni poslanci zůstali po dobu promítání celého filmu. Jim Wells, zvolený ministr zdravotnictví a místopředseda komise pro zdraví a sociální péči parlamentu Severního Irska s politováním odsoudil zastaralý přístup k ME a řekl:

„Jsme přesvědčeni. ME není psychiatrická nemoc.“

Více informací zde: http://voicesfromtheshadowsfilm.co.uk/2013/great-success-at-stormont/ a zde: http://www.oneagleswings.me.uk/Voices-Stormont-Newsletter-18-02-13.pdf

Pomůže film změnit názory na nemoc také v ČR?

Určitě bychom to všichni velmi uvítali. Proto jsme film na DVD věnovali:

Ing. Miloši Zemanovi a Ivaně Zemanové, prezidentovi ČR a první dámě
JUDr. Pavlu Varvařovskému, veřejnému ochránci práv
MUDr. Aleně Šteflové, Ph.D., vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkanovi 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a dalším 40 osobnostem spjatým s medicínou.

Trailer s českými titulky


Top