Archiv rubriky: ZE SVĚTA

Zprávy z oblasti ME/CFS ze zahraničí

V tomto článku přinášíme stručný souhrn z největší akreditované mezinárodní vědecké konference ME/CFS, na níž měl náš klub svého delegáta, kterého zde v úvodu krátce představíme.

Označeno s:

Nový důkaz kardio-pulmonálních abnormalit a odchylek autonomní nervové soustavy u lidí s ME/CFS přináší indicie k etiologii jejich intolerance cvičení a naznačuje potenciální léčbu…

Označeno s: , , ,

IIMER pořádá od 27. do 31. května 2019 týden mezinárodní spolupráce zaměřený na rozvoj výzkumu v oblasti ME, který přiláká vědce, lékaře, pacientské organizace a novináře z celého světa. Týden zahrnuje akci Thinking the Future for ME, jejímž cílem je získat mladé vědce a nové nápady pro oblast výzkumu ME, dále úctyhodnou čtrnáctou mezinárodní konferenci IIMER akreditovanou CPD, deváté mezinárodní vědecké kolokvium IIMER a výroční zasedání Evropské společnosti pro ME (EMEA).

Označeno s:

MUDr. Hng, britská lékařka, která onemocněla ME a napsala o svých zkušenostech osvětovou knihu Já a mé ME, iniciovala mezinárodní výzvu/petici Call for change (Volání po změně), která je určena britským poslancům a vládě. Přístup k ME ve Velké Británii ovlivňuje celý svět – k podpisu je proto zváno celé naše mezinárodní společenství. Věnujte svůj podpis …

Označeno s: , , , ,

Dne 21. 6. 2018 se konala téměř tříhodinová debata ve Westminster Hall o ME, kterou vyvolaly poslankyně Carol Monaghanová (SNP, Glasgow NW) a Nicky Morganová (Con, Loughborough). Zúčastnilo se jí 25 poslanců a na vznesené dotazy odpovídal Steve Brine, ministr pro veřejné zdraví a primární péči.

Označeno s: , , , , ,

Dne 3. 7. 2017 proběhla zásadní aktualizace webových stránek o ME/CFS amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), nejnavštěvovanějšího zdroje informací o ME/CFS. Během léta 2017 má dojít rovněž k aktualizaci informací v sekci pro poskytovatele zdravotní péče…

Označeno s: , , , ,

Národní ústav zdraví USA (NIH) dne 29. 10. 2015 informoval o nových krocích pro posílení výzkumu ME/CFS. Oznámil, že s ohledem na multi-systémovou povahu nemoci zahrne jeho nová pracovní skupina 23 ústavů, center a kanceláří. Tuto Trans-NIH pracovní skupinu povede …

Tisková zpráva NIH o krocích pro posílení výzkumu ME/CFS Read More »

Označeno s: ,

Reanalýza Mattheese a kol. za použití původního protokolu schváleného pro studii odhalila, že údaje o zotavení, publikované v prestižním vědeckém časopise, byly v průměru čtyřnásobně zveličené. Navíc bylo zjištěno, že míra zotavení u KBT a GET není výrazně vyšší než u samotné specializované lékařské péče (specialist medical care – SMC). Rozdíl mezi těmito mírami zotavení není statisticky významný …

Označeno s: , , , , ,

Ampligen je imunomodulační lék, který je za účelem léčby syndromu chronické únavy (CFS) studován více než dvacet let. Kdyby byl nyní schválen, stal by se historicky prvním lékem na CFS.
Aktualizace jsou seřazené podle data vydání tiskové zprávy sestupně od nejnovějších k nejstarším.

Označeno s: , ,

Komise pro diagnostická kritéria ME/CFS Institutu medicíny (IOM), nyní přejmenovaného na Národní akademii medicíny (National Academy of Medicine), ve své publikaci s názvem „Myalgická encefalomyelitida/syndrom chronické únavy v širších souvislostech: Redefinice nemoci“ předložila kvalitní komplexní přehled problematiky a pokroku výzkumu ME/CFS …

O návrhu nového názvu nemoci a diagnostických kritérií pro ME/CFS (SEID) amerického Institutu medicíny Read More »

Označeno s: , ,

Ve svých e-mailech se nás ptáte, co je nového ve výzkumech spojení retrovirů se syndromem chronické únavy (CFS). Pravidelní čtenáři našich stránek si všímají, že jsme v poslední době přestali přinášet zprávy o výsledcích dalších studií týkajících se XMRV. Důvodem je, že jsme se rozhodli počkat, než se vědcům podaří uspokojivěji vyřešit rozpory ve výsledcích výzkumů…

Označeno s: , ,

V březnu 2011 vyšla v časopise Lancet studie, která porovnávala terapii úpravou životní tempa (v orig. adaptive pacing therapy – APT), speciální kognitivně behaviorální terapii (cognitive behavioral therapy – KBT), terapii postupným zvyšováním fyzické aktivity (graded exercise therapy – GET) a specializovanou lékařskou péči (specialist …

Reakce na britskou studii PACE publikovanou v Lancetu Read More »

Označeno s: , , , ,

Dr. Michael Snyderman, který je pozitivní na retrovirus XMRV, trpí jak ME/CFS, tak chronickou lymfocytickou leukémií (CLL), jež se u pacientů s ME/CFS vyskytuje poměrně často. Vykazuje ji přibližně 5 % pacientů s ME/CFS ve srovnání s 0,02 % celkové populace…

Označeno s: , , ,

I. mezinárodní workshop o retroviru XMRV: Patogeneze, klinické dopady a dopady na veřejné zdraví se konal ve dnech 7. – 8. září 2010 v Národním ústavu zdraví (dále NIH) v Bethesda, ve státě Maryland v USA…

Označeno s: , ,

MUDr. Jacob Teitelbaum
Problematika XMRV a jeho možné souvislosti se syndromem chronické únavy se opět objevuje na scéně. Zájem médií pramení z několika nedávných studií, které, jak se zdá, došly k rozdílným názorům ohledně skutečnosti, zda existuje souvislost mezi XMRV a CFS či nikoli.

Označeno s: ,

Belgická televize VTM odvysílala krátký rozhovor s profesorem Kenny De Meirleirem MD, PhD., předním světovým odborníkem na myalgickou encefalomyelitidu/syndrom chronické únavy (ME/CFS ) z Vrije Universiteit Brussel a pacientkou Mariskou Pluister, kterou experimentálně léčí antivirotiky na retrovirus XMRV prokázaný z krve.

Označeno s: ,

Od 1. listopadu 2010 mají být lidé s myalgickou encefalomyelitidou/syndromem chronické únavy (ME/CFS) trvale vyloučeni z dárcovství krve také ve Velké Británii.

Označeno s: ,

Dne 23. srpna 2010 byla publikována studie, která dokumentuje silné spojení syndromu chronické únavy s viry příbuznými virům myší leukémie (MLV). Syndrom chronické únavy (CFS) je vleklé závažné multisystémové onemocnění, jehož rozvoji nejčastěji předchází výskyt akutní infekce.

Označeno s: ,

Nová německá studie neprošetřovala výskyt XMRV u pacientů se syndromem chronické únavy (CFS) a nestudovala, jako všechny předchozí, XMRV v krvi ani v tkáních nádorů prostaty. Místo toho výzkumníci pomocí PCR testovali sekrety z dýchacích cest od 62 zdravých kontrol, tedy od osob, které neměly známky infekce dýchacích cest ani žádného jiného známého onemocnění a od 267 pacientů s infekcí dýchacích cest (RTI)…

Označeno s: ,

Loni v říjnu američtí vědci představili zásadní objev ve výzkumu syndromu chronické únavy (CFS), který byl publikován v prestižním časopise Science. Nalezli stopy retroviru XMRV v krvi pacientů s CFS. Poté tři skupiny evropských výzkumníků, včetně holandské skupiny z Nijmegenu, nemohly tyto nálezy potvrdit…
Během pražské konference J. Mikovits ještě jednou detailně vysvětlila komplexní metodiku Whittemorových-Petersonova institutu (WPI), Národního centra pro rakovinu (NCI) a Clevelandské kliniky. Tato metodika kultivace viru je naprosto nezbytná, protože XMRV je přítomen pouze ve velmi nízkých koncentracích v periferní krvi.

Označeno s: ,
Top