Jak dlouho ME/CFS trvá a budu znovu výkonný/á jako dřív?

ME/CFS je chronické onemocnění. Doba trvání je u každého trochu jiná. Od několika měsíců po řadu let. U některých pacientů dojde k vyléčení. Výzkumu však máme zatím málo. Podle údajů Evropské společnosti pro ME (MESA) se samovolně uzdraví méně než 4% pacientů, mnoho z nich bylo pravděpodobně na ME/CFS špatně diagnostikováno. Ostatní se zlepší do té míry, že mohou pokračovat v práci a jiných činnostech, i když se u nich nadále objevují pravidelné relapsy příznaků. Přerušovaný průběh se střídáním období relapsů a remise je poměrně častý. U části pacientů (literatura uvádí přibližně 25%) se stav postupně zhoršuje.

U pacientů s náhlým počátkem onemocnění pozorujeme 2× častější úpravu. Příznaky se nejčastěji zlepší v prvních 5 letech. S délkou nemoci klesá naděje na vyléčení. Lehká forma je do 5 let, střední do 10 let, těžká nad 10 let. První dva roky se považují za periodu, která ukáže tendenci choroby k úpravě. Je však potřeba provést další výzkumy v dlouhodobém horizontu. Existují určité důkazy, které naznačují, že čím dříve se pacient léčí, tím má větší šanci na zlepšení. To by znamenalo, že zpoždění v diagnostice a léčbě ME/CFS může nepříznivě ovlivnit léčebné výsledky.

Pokud své obtíže nepodceňujete a zaujmete k nim zodpovědný přístup, je tu větší naděje na uzdravení, resp. poměrně vysoká pravděpodobnost na ustálení potíží v únosných mezích. Vidíme to na mediálně známých případech vrcholových sportovců, kterým je ihned po projevení CFS nastaven klidový režim a léčba zjištěných virových infekcí, dále léčba zahrnující přísun živin, vitamínů a minerálů na podporu vyčerpaného organismu.

Velká fyzická i duševní námaha vyžadující překonávání únavy není vhodná ani do budoucna. Úplný zákaz činností a jakéhokoliv cvičení by však byl rozhodně nesprávný. Vhodná jsou lehká nezatěžující cvičení jako je například jóga, rekreační plavání nebo turistika. Jakmile se jednou nemoc projevila, je potřeba do budoucna počítat s vynecháním extrémních sportů a činností, i když potíže časem odezní.

Zdroj:

  1. Evropská společnost pro ME, online: http://esme-eu.com/me-facts-and-figures/socio-economic-impact-of-me-cfs-on-patients-and-society-article30-124.html
  2. Carruthers et al., Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome:Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols; J CFS 2003, 11 (1):7@115, http://www.haworthpress.com/store/ArticleAbstract.asp?sid=9U3MHWV5D75A8N7GQL3C9VVXVEEA3D95&ID=24486

© ME/CFS.cz
Upozornění: Informace poskytované v tomto článku v žádném případě nenahrazují odbornou právní, zdravotní ani sociální pomoc! Slouží výhradně jako zdroj informací v oblasti ME/CFS a lidská podpora v nelehké životní situaci. Použití informací je na vlastní zodpovědnost. Pro osobní potřebu lze obsah použít bez omezení (§ 30 autorského zákona), jiné použití pouze s písemným souhlasem redakce ME/CFS.cz. Od písemného souhlasu redakce je osvobozeno nekomerční použití textů za účelem osvěty. Podmínkou je zveřejnit zdroj ME/CFS.cz! 
Označeno s:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*